The best bookmaker bet365

Best bookmaker bet365 register

A+ A A-
Bleskovky
V sekcii "Register" nájdete množstvo pravidelne aktualizovaných informácií, týkajúcich sa členskej základne našho zväzu.                Formuláre a tlačivá sú k dispozícii v sekcii "O nás", nájdete tu aj fakturačné údaje zväzu, či dôležité dokumenty ako platné Stanovy, či smernice.

Grantová výzva 2019

GRANTOVÁ VÝZVA SLOVENSKÉHO ZVÄZU TELESNE POSTIHNUTÝCH ŠPORTOVCOV 

V OBLASTI PODPORY ŠPORTU TELESNE ZNEVÝHODNENÝCH

grafika

CIEĽ GRANTOVEJ VÝZVY

Cieľom výzvy je podpora členských organizácií Slovenského zväzu telesne postihnutých športovcov (SZTPŠ) v oblasti rozvoja športu telesne znevýhodnených tak, aby boli tieto organizácie v ďalšom období motivované pre plnohodnotné pokračovanie v aktívnej športovej činnosti v rámci systému SZTPŠ.

 

ŽIADATELIA O GRANT

O grant môžu požiadať výlučne iba členské organizácie SZTPŠ, vedené v registračnom systéme SZTPŠ - Regisport. Žiadateľ musí mať v danom kalendárnom roku a v stanovenom termíne riadne uhradený členský poplatok.
Na projekte sa môžu spolupodieľať aj iné inštitúcie, združenia, alebo jednotlivci, napríklad školy, športové kluby, centrá voľného času, tréneri, športovci a pod., zodpovedný za jeho realizáciu a kompletnú administráciu je však žiadateľ.

 

REALIZÁCIA PROJEKTOV

Od 1. apríla 2019 do 31. novembra 2019

 

ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA GRANTOVEJ VÝZVY

V roku 2019 bude podporených maximálne 10 projektov, pričom maximálna výška podpory pre jeden projekt je 2.500 €. Výsledná výška poskytnutého grantu pre jednotlivé projekty bude závisieť na posúdení zaslaného projektu odbornou komisiou.

Na grantovú podporu nevzniká žiadateľom právny nárok.

 

OBLASTI REALIZÁCIE PROJEKTOV

Žiadosti o poskytnutie grantov môžu byť zamerané na nasledovné oblasti:

•             organizácia športových podujatí a súťaží v športe telesne znevýhodnených

•             účasť na domácich, alebo medzinárodných športových podujatiach, alebo pravidelných súťažiach v športe telesne znevýhodnených

•             účasť na domácich a medzinárodných školeniach, workshopoch, kempoch, kurzoch, alebo vzdelávacích programoch so zameraním na oblasť športu telesne znevýhodnených

•             realizácia projektov zameraných na propagáciu športu a motiváciu ľudí s telesným znevýhodnením prostredníctvom pohybových a športových aktivít

•             zabezpečenie pravidelnej športovej prípravy vrátane nákladov na dopravu, ubytovanie, stravovanie, prenájom priestorov, športového materiálu a regeneráciu

•             nákup špeciálneho športového materiálu pre potreby vybranej športovej činnosti neinvestičného charakteru (jednotková cena do 1.700 €

 

POSTUP PRI REALIZÁCII ŽIADOSTI O GRANT

  1. V spodnej časti tejto stránky nájdete formulár pre podrobný popis projektu a link na prihlásenie projektu do grantovej výzvy.
  2. Vyplníte formulár s popisom projektu a prostredníctvom elektronickej prihlášky projekt najneskôr do 15. marca 2019 zaregistrujete.
  3. Po elektronickom zaregistrovaní projektu vytlačte formulár pre popis projektu a zašlite ho poštou na adresu:

Slovenský zväz telesne postihnutých športovcov, úsek mládeže a rozvoja, Benediktiho 5, 811 05 Bratislava.

Dátum odoslania originálu formulára musí byť najneskôr 15.3.2019.

Vaše žiadosti a formuláre budú spracované a posúdené odbornou komisiou. V termíne do 31. marca dostane každý žiadateľ informáciu o tom, ako v grantovej výzve uspel. 

 

UZÁVIERKA PODANIA ŽIADOSTÍ O GRANT:

15. marca 2019 do 24:00 hod.

 

KONTAKT NA VYHLASOVATEĽA GRANTOVEJ VÝZVY

Slovenský zväz telesne postihnutých športovcov

Benediktiho 5, Bratislava 811 05

Web: www.sztps.sk

Mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Tel: 02 577 897 00

 

DOKUMENTY A LINK PRE ÚSPEŠNÉ PODANIE ŽIADOSTI

Všeobecné grantové pravidlá

Formulár pre podrobný popis projektu (zaslať poštou najneskôr do 15.3.2019)

Link na podanie elektronickej žiadosti (zrealizovať najneskôr do 15.3.2019)

Partneri

S podporou

 

ministerstvo logo 

Prostriedky zo štátneho rozpočtu na šport

v roku 2019: 1 546 180 eur

                                                                        

Výmenu okien na Chate SZTPŠ

podporil a realizoval

BEService logo doplnkove

Nájdete nás na Facebooku© 2013 sztps.sk | Powered by Joomla!