The best bookmaker bet365

Best bookmaker bet365 register

A+ A A-
Bleskovky
Na stránke SZTPŠ sú od 17.7.2017 v sekcii "Formuláre" zverejnené aktualizované tlačivá.                      Na stránke www.spv.sk sú zverejnené nové informácie o letných kempoch mládeže v rámci projektu Hľadáme talenty 2017 spolu s elektronickou prihláškou. Tešíme sa na Vás!

Charakteristika

logo sztpsSlovenský zväz telesne postihnutých športovcov je významným subjektom spoločenského života a športovým zväzom, poslaním ktorého je náročná práca v oblasti športu telesne postihnutých na Slovensku. Podporuje všetky aktivity smerujúce k plnohodnotnému zapojeniu sa ľudí s telesným znevýhodnením do života našej spoločnosti prostredníctvom športu. pričom združujeme športovcov zo 71 členských organizácií po celom Slovensku.  Organizuje konkrétnu realizáciu športovej prípravy pre reprezentantov v desiatich športových odvetviach, zabezpečuje ich účasť na významných domácich i vrcholných medzinárodných športových podujatiach, paralympijských hrách, majstrovstvách sveta a  Európy, svetové a Európske poháre nevynímajúc. Nezabúdame ani na dôležitosť výchovy a prípravy ich dôstojných nástupcov, ktorí vyrastajú z radov mladých talentovaných športovcov. V oblasti mládežníckeho športu sme pre mladých ľudí s telesným znevýhodnením vytvorili systém športovej prípravy a pravidelných súťaží v rámci regionálnych centier športu talentovanej mládeže. V rámci týchto centier získavame po celom Slovensku pre šport mnoho talentovaných telesne znevýhodnených detí. Mladí športovci túžia prostredníctvom športu dokázať svojim zdravým rovesníkom, že patria na atletické dráhy, športové palubovky, do dráh plaveckých bazénov - presne tak, ako oni. Aj zdravý človek, ktorý vplyvom úrazu, nehody, alebo zákernosti choroby rieši zo dňa na deň otázky ďalšieho zmyslu svojho života, dokáže mnohokrát v športe a športovom kolektíve nájsť na tieto otázky adekvátnu odpoveď.  Cesta za akceptáciou a plnohodnotným životom býva u tých najvytrvalejších nakoniec ozdobená obdivuhodnými športovými výkonmi, výsledkami a zaslúženým uznaním.

 

Partneri

S podporou

 

ministerstvo logo 

Prostriedky zo štátneho rozpočtu na šport

v roku 2017: 561.000 eur

Nájdete nás na FacebookuRegistrácie

regisport

© 2013 sztps.sk | Powered by Joomla!