The best bookmaker bet365

Best bookmaker bet365 register

A+ A A-
Bleskovky
V sekcii "Register" nájdete množstvo pravidelne aktualizovaných informácií, týkajúcich sa členskej základne našho zväzu.                Formuláre a tlačivá sú k dispozícii v sekcii "O nás", nájdete tu aj fakturačné údaje zväzu, či dôležité dokumenty ako platné Stanovy, či smernice.

SMERNICE SZTPŠ

A. ORGANIZÁCIA
Smernica č.1 Disciplinárny poriadok
Smernica č.2  Smernica pre súťaže 
Smernica č.3  Štatút športovo-technickej komisie (ŠTK) 
Smernica č.4 Pravidlá činnosti ŠTK - zrušená
Smernica č.5 Registračný poriadok SZTPŠ
Smernica č.6 Štatút a rokovací poriadok Rady SZTPŠ - zrušená 
Smernica č.7 Antidopingové pravidlá
Smernica č.8 Smernica o udeľovaní ocenení SZTPŠ

 

B. REPREZENTÁCIA
Smernica č.7  Štatút reprezentanta 
Smernica č.8  Práva a povinnosti reprezentanta 
Smernica č.9  Práva a povinnosti reprezentačného trénera 
Smernica č.10 Práva a povinnosti asistenta reprezentačného trénera

 

C. EKONOMICKO-HOSPODÁRSKE SMERNICE
Smernica č.1E  Stravné a cestovné pri podujatiach SZTPŠ 
Smernica č.2E Vyplácanie odmien za športovú a telovýchovnú činnosť - zrušená
Smernica č.3E Použitie finančných prostriedkov na činnosť ŠTK - zrušená 
Smernica č.4E Poskytovanie náhrad a odmien rozhodcom a iným pracovníkom na súťažiach 
Smernica č.5E Činnosť revíznej komisie
Smernica č.6E Odpis športového materiálu 
Smernica č.7E Pouźívanie motorových vozidiel 
Smernica č.8E Smernica o použití motorových vozidiel zamestnávateľa na súkromné účely 
Smernica č.9E Skartačný poriadok 
Smernica č.10E Smernica o hospodárení 

Partneri

S podporou

 

ministerstvo logo 

Prostriedky zo štátneho rozpočtu na šport

v roku 2019: 1 546 180 eur

                                                                        

Výmenu okien na Chate SZTPŠ

podporil a realizoval

BEService logo doplnkove

Nájdete nás na FacebookuWeb lokality

uzitocne odkazy def

Ponuka ubytovania

 

chata Remata

 

© 2013 sztps.sk | Powered by Joomla!