The best bookmaker bet365

Best bookmaker bet365 register

A+ A A-
Bleskovky
Pripravujeme pre Vás informácie o rozpočte SZTPŠ na rok 2018.                      Na našej stránke budú v priebehu mesiaca marec zverejnené termíny letných kempov mládeže Hľadáme talenty - leto 2018. Sledujte nás!

SMERNICE SZTPŠ

A. ORGANIZÁCIA
Smernica č.1 Disciplinárny poriadok
Smernica č.2  Smernica pre súťaže 
Smernica č.3  Štatút športovo-technickej komisie (ŠTK) 
Smernica č.4 Pravidlá činnosti ŠTK - zrušená
Smernica č.5 Registračný poriadok SZTPŠ
Smernica č.6 Štatút a rokovací poriadok Rady SZTPŠ - zrušená 

 

B. REPREZENTÁCIA
Smernica č.7  Štatút reprezentanta 
Smernica č.8  Práva a povinnosti reprezentanta 
Smernica č.9  Práva a povinnosti reprezentačného trénera 
Smernica č.10  Práva a povinnosti asistenta reprezentačného trénera

 

C. EKONOMICKO-HOSPODÁRSKE SMERNICE
Smernica č.1E  Stravné a cestovné pri podujatiach SZTPŠ 
Smernica č.2E Vyplácanie odmien za športovú a telovýchovnú činnosť - zrušená
Smernica č.3E Použitie finančných prostriedkov na činnosť ŠTK - zrušená 
Smernica č.4E Poskytovanie náhrad a odmien rozhodcom a iným pracovníkom na súťažiach 
Smernica č.5E Činnosť revíznej komisie
Smernica č.6E Odpis športového materiálu 
Smernica č.7E Pouźívanie motorových vozidiel 
Smernica č.8E Smernica o použití motorových vozidiel zamestnávateľa na súkromné účely 
Smernica č.9E Skartačný poriadok 
Smernica č.10E Smernica o hospodárení 

Partneri

S podporou

 

ministerstvo logo 

Prostriedky zo štátneho rozpočtu na šport

v roku 2018: 769.700 eur

Nájdete nás na FacebookuWeb lokality

uzitocne odkazy def

Ponuka ubytovania

 

chata Remata

 

© 2013 sztps.sk | Powered by Joomla!