The best bookmaker bet365

Best bookmaker bet365 register

A+ A A-
Bleskovky
V sekcii "Register" nájdete množstvo pravidelne aktualizovaných informácií, týkajúcich sa členskej základne našho zväzu.                Formuláre a tlačivá sú k dispozícii v sekcii "O nás", nájdete tu aj fakturačné údaje zväzu, či dôležité dokumenty ako platné Stanovy, či smernice.

Športová klasifikácia

parasportKlasifikácia je systém, ktorým sa určuje, či športovec spĺňa podmienky, aby súťažil v paralympijskom športe. Zároveň začleňuje športovcov na základe ich zdravotného znevýhodnenia do súťažných kategórii, známych ako športové skupiny.

Klasifikácia je určená pre  športovcov, aby v športe uspeli na základe svojich pohybových zručností, ktoré zahŕňajú technické zručnosti, zdravie, duševnú rovnováhu a šikovnosť. Športovci sú klasifikovaní na základe ich pohybového obmedzenia, ktoré vyplýva z ich zdravotného znevýhodnenia.

Hodnotenie a športové triedy

Športovci sú zaradení na základe telesného, duševného alebo zmyslového znevýhodnenia do športových tried, ktoré zahŕňajú štandardizované testy, vykonávané športovcom a ohodnotené skupinou odborníkov. Športovci podľa povahy znevýhodnenia  podstúpia vyšetrenia na fyzické, psychologické alebo zrakové postihnutie. Hodnotenie klasifikácie môže zahŕňať aj ohodnotenie technického stavu pomôcok a pozorovanie na športovisku. Rôzne športy si vyžadujú rôzne aktivity a pohyby, preto sa klasifikácia vyznačuje špecifikami konkrétneho športu. Športovec, ktorý je spôsobilý na súťaženie v jednom športe, nemusí mať spôsobilosť na iný šport. Po klasifikácii súťažia športovci z jednej triedy proti sebe.

Štatút športovej triedy

Štatút klasifikácie športovca sa overuje pred príchodom na paralympijské hry všade tam, kde je to možné. Pre športovcov, ktorí a, nemajú stabilný zdravotný stav alebo b, majú zdravotný stav vyžadujúci si priebežné ohodnotenie s cieľom zabezpečenia určenej športovej triedy, môže klasifikácia prebiehať viackrát počas ich kariéry, vrátane paralympijských hier.

Existujú 3 hlavné štatúty športovej triedy:

Nový (N) - tento štatút sa pripisuje športovcom, ktorí boli klasifikovaní na národnej úrovni, ale nie sú ešte klasifikovaní na medzinárodnej úrovni v súlade so športovými pravidlami.

Revízia (R) - tento štatút sa pripisuje športovcom, ktorí boli klasifikovaní na medzinárodnej úrovni v súlade s príslušnými športovými pravidlami, ale podliehajú opakovanej revízii. Športovec môže dostať štatút revízie, na základe nestáleho alebo progresívneho znevýhodnenia, prípadne mladému športovcovi, ktorý ešte nedosiahol telesnú dospelosť.

Potvrdený (P) - tento štatút sa pripisuje športovcom, ktorí boli klasifikovaní na medzinárodnej úrovni v súlade s príslušnými športovými pravidlami a odborníci sa zhodli, že znevýhodnenie športovca sa už nebude meniť.

Kto klasifikuje športovcov?

Klasifikácia každého športu je regulovaná Medzinárodnou športovou federáciou (ISF) pre každý šport a musí byť v súlade s klasifikačnými pravidlami IPC a medzinárodnými štandardmi. Športovcov klasifikuje medzinárodný výbor akreditovaných klasifikátorov, ktorí sú vyškolení medzinárodnými športovými federáciami. Zverejnené klasifikačné kritériá konkrétneho športu sa používajú ako návod na hodnotenie každého športovca.

Klasifikátori sú certifikovaní odborníci, ktorí sú kvalifikovaní svojou praxou a vzdelávaním. Zvyčajne sa klasifikačný výbor skladá z dvoch alebo viacerých klasifikátorov, ktorí hodnotia každého športovca individuálne.

Pre viac informácii o klasifikácii navštívte webovú adresu:

http://www.paralympic.org/

Partneri

S podporou

 

ministerstvo logo 

Prostriedky zo štátneho rozpočtu na šport

v roku 2019: 1 546 180 eur

                                                                        

Výmenu okien na Chate SZTPŠ

podporil a realizoval

BEService logo doplnkove

Nájdete nás na Facebooku© 2013 sztps.sk | Powered by Joomla!