The best bookmaker bet365

Best bookmaker bet365 register

A+ A A-
Bleskovky
V sekcii "Register" nájdete množstvo pravidelne aktualizovaných informácií, týkajúcich sa členskej základne našho zväzu.                Formuláre a tlačivá sú k dispozícii v sekcii "O nás", nájdete tu aj fakturačné údaje zväzu, či dôležité dokumenty ako platné Stanovy, či smernice.

Centrum paralympijskej prípravy mládeže

plávanie mladezCHARAKTERISTIKA:

Centrum paralympijskej prípravy mládeže pri Slovenskom paralympijskom výbore (ďalej CPPM pri SPV) je útvar pre športovú prípravu športovo-talentovaných zdravotne znevýhodnených detí a mládeže s požadovanou úrovňou výkonnsoti na úrovni zaradenia do reprezentačných "A","B", resp. "C" tímov vo vekovej kategórii do 23 rokov. Úlohou CPPM pri SPV je podporiť športovú prípravu a tréningový proces zaradených jednotlivcov s dôrazom na ich účasť v rámci vrcholných domácich a medzinárodných športových podujatí ako ME, MS, EP, ES, LPH a ZPH.  

PODMIENKY PRIDELENIA ŠTATÚTU:

- športovec je členom organizácie (športového klubu), ktorý má ďalej členstvo v športovom zväze, ktorý je členom SPV

- vek mladého športovca nesmie v danom kalendárnom roku prekročiť hranicu 23 rokov

- športovec je v aktuálnom roku zaradený do reprezentácie v rámci príslušného zväzu, či SPV (kategórie "A", "B", príp. "C").

- podpora je viazaná na paralympijske športy, ktoré sú priamo zaradené na program ZPH, alebo LPH, prípadne sa o ich zardení na nasledujúcich PH uvažuje

- žiadosť svojim podpisom potvrdí mladý športovec (do 18 rokov aj zákonný zástupca športovca), štatutár klubu a reprezentačný tréner príslušného športového odvetvia

Partneri

S podporou

 

ministerstvo logo 

Prostriedky zo štátneho rozpočtu na šport

v roku 2019: 1 546 180 eur

                                                                        

Výmenu okien na Chate SZTPŠ

podporil a realizoval

BEService logo doplnkove

Nájdete nás na FacebookuPonuka ubytovania

 

chata Remata

 

© 2013 sztps.sk | Powered by Joomla!