The best bookmaker bet365

Best bookmaker bet365 register

A+ A A-
Bleskovky
Pripravujeme pre Vás informácie o rozpočte SZTPŠ na rok 2018.                      Na našej stránke budú v priebehu mesiaca marec zverejnené termíny letných kempov mládeže Hľadáme talenty - leto 2018. Sledujte nás!

Projekt "Hľadáme talenty"

Letné a zimné športové kempy pre deti mládež pod názvom „Hľadáme talenty“ nie sú naozaj žiadnou novinkou, veď s ich myšlienkou po prvý krát prišiel pred vyše dvadsiatimi rokmi náš dlhoročný mládežnícky tréner a viacnásobný účastník paralympijských hier Peter Matiaško. Ten mal možnosť v rámci významných lyžiarskych podujatí vo svete vidieť nadštandardne vybavené zimné strediská, ktoré boli komplexne prispôsobené práve pre potreby športovcov s telesným znevýhodnením. Vtedy v ňom skrsla myšlienka vybudovať „niečo podobné aj u nás na malom Slovensku“ a formou krátkych tréningových pobytov v tomto stredisku získavať pre šport nových talentovaných jednotlivcov. Odvtedy prešlo veľa času a systém starostlivosti o športovo-talentovanú  zdravotne znevýhodnenú mládež nadobudol v našom hnutí veľmi konkrétne podoby a dnes možno konštatovať, že je jedným z mála komplexne prepracovaných systémov práce s handicapovanou mládežou v stredoeurópskom regióne. A práve športové kempy „Hľadáme talenty“ tvoria dodnes jednu z jeho dôležitých súčastí,  sú aj po rokoch vynikajúcim prostriedkom motivácie a vyhľadávania talentovanej mládeže pre paralympijský šport.

DSC 0137

Slovenský paralympijský výbor a Slovenský zväz telesne postihnutých športovcov zorganizovali v roku 2015 v čase letných prázdnin v stredisku Remata tri športové kempy pre deti a mládež pod názvom „Hľadáme talenty“. Prvý prebehol v začiatku mesiaca júl (5.-11.7.2015) a zvyšné dva v auguste (2.-8.8.2015 a 16.-22.8.2015).

Prvé dva kempy boli zamerané na deti, ktoré sa projektu „Hľadáme talenty“ v minulosti ešte nezúčastnili a preto ich obsah bol ladený predovšetkým motivačne. Jednotlivé športy boli už tradične predstavené pod patronátom našich úspešných paralympionikov, konkrétne Jakuba Kraka a Martina Franceho (zjazdové lyžovanie), Veroniky Vadovičovej (športová streľba), Rastislava Revúckeho, Miroslava Jambora a Michala Babeľu (stolný tenis), Marcela Pavlíka (lukostreľba), Roberta Ďurkoviča (boccia), Mareka Gergelyho (tenis na vozíku). Rad prišiel aj na úspešných trénerov, keď sa deťom venoval a svoje skúsenosti odovzdal Peter Matiaško - dlhoročný tréner zjazdového lyžovania a cyklistiky, alebo Ľuboš Dobrotka – reprezentačný tréner stolných tenistov.

Tretí kemp bol odlišný vo svojom zameraní i obsahu. Jeho športová stránka zostala zachovaná, avšak v obsahu dostali priestor aj adrenalínové športové aktivity. Zloženie účastníkov kempu bolo tiež špecifické, nešlo totiž o začiatočníkov, ale o deti, ktoré už v minulosti základný motivačný kemp absolvovali. Organizačný tím mal preto dostatok informácií a predstavu o schopnostiach účastníkov a tomu prispôsobil aj jeho obsahovú stránku. Program bol náročný, pričom nechýbali aj rôzne adrenalínové aktivity, z ktorých asi najviac zaujalo lezenie na stene s pomocou odborných inštruktorov. Veľký dôraz sa kládol aj na kondičnú stránku, ktorú vhodne dopĺňali každodenné zápasy vo floorbale. Súčasťou kempu bol aj dlhodobý turnaj v bocii, alebo pretek 3-členných tímov, kde športové stanovištia  boli doplnené aj o stanovište s tematikou paralympizmu.

Projekt „Hľadáme talenty“ našiel užitočný prienik aj s ďalším významným projektom Slovenského paralympijského výboru pod názvom Paralela. Vďaka tomuto projektu, ktorý sa realizuje v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia, sa pripravujú pre prax noví odborníci pre motiváciu prostredníctvom športu.  A práve prví „motivátori“, ktorí vzišli z tohto projektu, mali v rámci letných kempov možnosť podieľať sa na ich priebehu i programe, ale predovšetkým dostali príležitosť prevziať potrebný patronát nad mladými talentami v období, keď budú veľmi potrebovať usmernenie a pomoc pri ďalšom pokračovaní vo svojej  športovej činnosti.

 

hladame talenty 3

Partneri

S podporou

 

ministerstvo logo 

Prostriedky zo štátneho rozpočtu na šport

v roku 2018: 769.700 eur

Nájdete nás na FacebookuPonuka ubytovania

 

chata Remata

 

© 2013 sztps.sk | Powered by Joomla!