The best bookmaker bet365

Best bookmaker bet365 register

A+ A A-
Bleskovky
V sekcii "Register" nájdete množstvo pravidelne aktualizovaných informácií, týkajúcich sa členskej základne našho zväzu.                Formuláre a tlačivá sú k dispozícii v sekcii "O nás", nájdete tu aj fakturačné údaje zväzu, či dôležité dokumenty ako platné Stanovy, či smernice.

Články

2% z dane fyzických a právnických osôb

2percenta

Vážení priatelia,

poukázanie 2% zaplatenej dane z príjmov fyzických a právnických osôb je jednou z mála príležitostí, ako môžete bezprostredne, bez akýchkoľvek vlastných nákladov, či záväzkov, podporiť tak dôležitú oblasť spoločenského života, akou je nepochybne športové hnutie našich telesne postihnutých spoluobčanov.

 

Slovenský zväz telesne postihnutých športovcov je etablovanou športovou organizáciou, ktorá už 25 rokov zastrešuje hnutie telesne postihnutých športovcov na Slovensku a podstatnou mierou prispieva k ich pozitívnej integrácii do života spoločnosti. Svojimi aktivitami plní nenahraditeľnú úlohu jej demokratizácie a vytvára dôležitý priestor pre rovnosť príležitostí v oblasti športových a pohybových aktivít.

Skutočnosť, že vo svojich členských športových organizáciách združuje  vyše 1000 športovcov, je dôležitým záväzkom aj pre nadchádzajúce obdobie. Náš zväz dosiahol vysoký kredit a akceptáciu vo všetkých medzinárodných štruktúrach športu zdravotne postihnutých i v systéme športových organizácií na Slovensku. Táto pozícia je zaslúženým výsledkom dlhodobej, koncepčne a profesionálne vedenej práce nielen pri zabezpečovaní športovej prípravy našich reprezentantov, ale aj výsledkom práce v oblasti športu telesne postihnutých detí a  mládeže i podpory rôznych rozvojových aktivít, napomáhajúcich šíreniu aktívneho životného štýlu a športu v populácii telesne postihnutých ľudí na Slovensku. Výsledky, ktoré naši športovci dosahujú v rámci najvýznamnejších medzinárodných podujatí, ako majstrovstvá sveta, Európy, svetové poháre a paralympíjské hry, sú tou najlepšou prezentáciou Slovenska a schopností jeho občanov.

Toto široké spektrum aktivít nie je samozrejme možné zabezpečiť bez láskavosti a šľachetnosti tých, ktorí rôznymi formami pomáhajú našim športovcom víťaziť nad prekážkami, ako na poli športovom, tak i  ľudskom. Preto pomoc všetkých, ktorých oslovuje naše športové snaženie, si budeme veľmi vážiť a ceniť.

„Rozhodnite sa podporiť nás a my Vám dokážeme, že ste sa rozhodli správne!“

 

PhDr. Ján Riapoš, PhD.

 

2percenta mai

NAŠA IDENTIFIKÁCIA:
Názov: Slovenský zväz telesne postihnutých športovcov 
Adresa:  Benediktiho 5, 811 05 Bratislava 
IČO:  22665234 (pozor pri vpisovaní tohto údaja do formulárov je potrebné dodržať zarovnanie vpravo!) 
Právna forma: občianske združenie
Bankové spojenie: Privatbanka, a.s., IBAN: SK13 8120 0000 0014 1236 9060

 

 Ak sa rozhodujete, že nám darujte 2% z dane a potrebujete viac

informácií, kontaktujte nás prosím na tel. čísle 0905 788 435               

 

  *** Tlačivo dve percentá na stiahnutie ***

 

Partneri

S podporou

 

ministerstvo logo 

Prostriedky zo štátneho rozpočtu na šport

v roku 2018: 1.079.216 eur

                                                                        

Výmenu okien na Chate SZTPŠ

podporil a realizoval

BEService logo doplnkove

Nájdete nás na Facebooku© 2013 sztps.sk | Powered by Joomla!