The best bookmaker bet365

Best bookmaker bet365 register

A+ A A-
Bleskovky
Na stránke SZTPŠ sú od 17.7.2017 v sekcii "Formuláre" zverejnené aktualizované tlačivá.                      Na stránke www.spv.sk budú dňa 7.11.2017 zverejnené nové informácie o zimných kempoch mládeže v rámci projektu Hľadáme talenty 2017 spolu s elektronickou prihláškou. Tešíme sa na Vás!

Články

Verejné obstarávanie

verej obst defPROFIL VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA:

Slovenský zväz telesne postihnutých športovcov je verejným obstarávateľom podľa §7 ods.1 písm. b)  zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“). Zadávanie zákaziek na dodanie tovarov a poskytovanie služieb realizuje verejný obstarávateľ  v súlade s platným zákonom o verejnom obstarávaní.

 IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE:

Názov organizácie: Slovenský zväz telesne postihnutých športovcov 
Sídlo: Benediktiho 5, 811 05 Bratislava 
IČO: 22665234 
Štatutárny zástupca: PhDr. Ján Riapoš, PhD., predseda

 

AKTUÁLNE VÝZVY:

Nie sú aktuálne žiadne výzvy.

 

UKONČENÉ VEREJNÉ OBSTARÁVANIA:

V zmysle zákona o verejnom obstarávaní nerealizovalo občianske združenie v roku 2015 žiadne verejné obstarávania.

 

 

Partneri

S podporou

 

ministerstvo logo 

Prostriedky zo štátneho rozpočtu na šport

v roku 2017: 561.000 eur

Nájdete nás na Facebooku© 2013 sztps.sk | Powered by Joomla!