The best bookmaker bet365

Best bookmaker bet365 register

A+ A A-
Bleskovky
V sekcii "Register" nájdete množstvo pravidelne aktualizovaných informácií, týkajúcich sa členskej základne našho zväzu.                Formuláre a tlačivá sú k dispozícii v sekcii "O nás", nájdete tu aj fakturačné údaje zväzu, či dôležité dokumenty ako platné Stanovy, či smernice.

Prví motivátori v projekte Paralela

paralela prvaPrvá desiatka motivátorov, ktorí sú zapojení do projektu, je známa a tvoria ju z veľkej časti úspešní slovenskí paralympionici. V súčasnosti sa môžu prihlásiť ďalší záujemcovia so zdravotným znevýhodnením, z ktorých výberová komisia určí 40 osôb.

Odborná komisia ku koncu roka vybrala 10 motivátorov, ktorí budú pracovať nielen vo vzdelávacom programe, ale zároveň budú aj odborne dohliadať na ďalšiu vybranú 40-ku motivátorov. Táto koncepcia je rozpracovaná v národnom programe PARALELA, ktorého cieľom je podpora aktivácie a sociálnej integrácie osôb so zdravotným postihnutím, inovatívnymi metódami pomoci.

Hlavným prínosom projektu je vznik novej profesie motivátora a nový systém služieb - motivácia. Celkový počet motivátorov v projekte bude 50, zatiaľ odborná komisia vybrala túto desiatku: Alena Kánová, Veronika Vadovičová, Miroslav Jambor, Jakub Krako, Martin France, Marcel Pavlík, Vladislav Janovjak, Branislav Režňák, Ľuboš Dobrotka a Milan Kašiak.

Výberová komisia bude pokračovať vo výbere ďalších 40 záujemcov a do 15. februára  bude výber uzavretý. V prípade, že máte vo svojom okolí potenciálnych záujemcov, zdravotne znevýhodnených ľudí so skúsenosťami v niektorom druhu športu, informujte ich o možnosti vzdelávania v motivovaní. Verím, že vďaka tejto spolupráci bude realizácia pilotného národného projektu PARALELA obrovským prínosom  pre našu  spoločnosť, uviedol predseda SPV a odborný garant projektu PARALELA Ján Riapoš.

 

Zdroj www.spv.sk

Partneri

S podporou

 

ministerstvo logo 

Prostriedky zo štátneho rozpočtu na šport

v roku 2019: 1 546 180 eur

                                                                        

Výmenu okien na Chate SZTPŠ

podporil a realizoval

BEService logo doplnkove

Nájdete nás na Facebooku© 2013 sztps.sk | Powered by Joomla!