The best bookmaker bet365

Best bookmaker bet365 register

A+ A A-
Bleskovky
V sekcii "Register" nájdete množstvo pravidelne aktualizovaných informácií, týkajúcich sa členskej základne našho zväzu.                Formuláre a tlačivá sú k dispozícii v sekcii "O nás", nájdete tu aj fakturačné údaje zväzu, či dôležité dokumenty ako platné Stanovy, či smernice.

Zaslúžime si Vašu pozornosť!

web slideVážení priatelia,

poukázanie 2% zaplatenej dane z príjmov fyzických a právnických osôb je jednou z mála príležitostí, ako môžete bezprostredne, bez akýchkoľvek vlastných nákladov, či záväzkov, podporiť tak dôležitú oblasť spoločenského života, akou je nepochybne športové hnutie našich telesne postihnutých spoluobčanov.

Slovenský zväz telesne postihnutých športovcov je etablovanou športovou organizáciou, ktorá viac ako 20 rokov zastrešuje hnutie telesne postihnutých športovcov na Slovensku a podstatnou mierou prispieva k ich pozitívnej integrácii do života spoločnosti. Svojimi aktivitami plní nenahraditeľnú úlohu jej demokratizácie a vytvára dôležitý priestor pre rovnosť príležitostí v oblasti športových a pohybových aktivít.

Skutočnosť, že v 70 športových kluboch združuje  športovcov organizovaných v rámci jedenástich športových odvetví, je dôležitým záväzkom aj pre nadchádzajúce obdobie. Náš zväz dosiahol vysoký kredit a akceptáciu vo všetkých medzinárodných štruktúrach športu zdravotne znevýhodnených i v systéme športových organizácií na Slovensku. Táto pozícia je zaslúženým výsledkom dlhodobej, koncepčne a profesionálne vedenej práce nielen pri zabezpečovaní športovej prípravy našich reprezentantov, ale aj výsledkom práce v oblasti športu telesne postihnutých detí a  mládeže i podpory rôznych rozvojových aktivít, napomáhajúcich šíreniu aktívneho životného štýlu a športu v populácii telesne postihnutých ľudí na Slovensku. Výsledky, ktoré naši športovci dosahujú v rámci najvýznamnejších medzinárodných podujatí, ako majstrovstvá sveta, Európy, svetové poháre a paralympijské hry, sú tou najlepšou prezentáciou Slovenska a výnimočných schopností jeho občanov.

Toto široké spektrum aktivít nie je samozrejme možné zabezpečiť bez láskavosti a šľachetnosti tých, ktorí rôznymi formami pomáhajú našim športovcom víťaziť nad prekážkami, ako na poli športovom, tak i  ľudskom.

Preto pomoc všetkých, ktorých oslovuje naše športové snaženie, si budeme veľmi vážiť a ceniť.

"Rozhodnite sa podporiť nás a my Vám dokážeme, že ste sa rozhodli správne!“

 

NAŠA IDENTIFIKÁCIA:

Slovenský zväz telesne postihnutých    športovcov

Benediktiho 5, Bratislava 811 05

IČO:  22665234

Právna forma: občianske združenie

Bankové spojenie:

Slovenská sporiteľňa , a.s.

č. ú.  0011478245/0900

 

***Leták 2% na stiahnutie***

Naposledy zmenené

Partneri

S podporou

 

ministerstvo logo 

Prostriedky zo štátneho rozpočtu na šport

v roku 2019: 1 546 180 eur

                                                                        

Výmenu okien na Chate SZTPŠ

podporil a realizoval

BEService logo doplnkove

Nájdete nás na Facebooku© 2013 sztps.sk | Powered by Joomla!