The best bookmaker bet365

Best bookmaker bet365 register

A+ A A-
Bleskovky
V sekcii "Register" nájdete množstvo pravidelne aktualizovaných informácií, týkajúcich sa členskej základne našho zväzu.                Formuláre a tlačivá sú k dispozícii v sekcii "O nás", nájdete tu aj fakturačné údaje zväzu, či dôležité dokumenty ako platné Stanovy, či smernice.

Valné zhromaždenie SZTPŠ

VZ SZTPS 2017

V sobotu 14. októbra 2017 sa v konferenčnej sále hotela Chopin v Bratislave konalo Valné zhromaždenie Slovenského zväzu telesne postihnutých športovcov. Na rokovaní bola prezentovaná Výročná správa Slovenského zväzu telesne postihnutých športovcov za rok 2016 a rokovalo sa aj o zmenách v Stanovách SZTPŠ. Predseda SZTPŠ spolu s členmi VV SZTPŠ predložili delegátom svoje správy, v ktorých hodnotili svoje ročné pôsobenie v rámci pridelenej oblasti. V závere rokovania predseda SZTPŠ Ján Riapoš poďakoval prítomným delegátom za aktívnu účasť na valnom zhromaždení a poprial im šťastnú cestu pri návrate domov.

Naposledy zmenené

Partneri

S podporou

 

ministerstvo logo 

Prostriedky zo štátneho rozpočtu na šport

v roku 2019: 1 546 180 eur

                                                                        

Výmenu okien na Chate SZTPŠ

podporil a realizoval

BEService logo doplnkove

Nájdete nás na Facebooku© 2013 sztps.sk | Powered by Joomla!