Logo
Vytlačiť túto stránku

Valné zhromaždenie SZTPŠ

VZ SZTPS 2017

V sobotu 14. októbra 2017 sa v konferenčnej sále hotela Chopin v Bratislave konalo Valné zhromaždenie Slovenského zväzu telesne postihnutých športovcov. Na rokovaní bola prezentovaná Výročná správa Slovenského zväzu telesne postihnutých športovcov za rok 2016 a rokovalo sa aj o zmenách v Stanovách SZTPŠ. Predseda SZTPŠ spolu s členmi VV SZTPŠ predložili delegátom svoje správy, v ktorých hodnotili svoje ročné pôsobenie v rámci pridelenej oblasti. V závere rokovania predseda SZTPŠ Ján Riapoš poďakoval prítomným delegátom za aktívnu účasť na valnom zhromaždení a poprial im šťastnú cestu pri návrate domov.

Naposledy zmenené