The best bookmaker bet365

Best bookmaker bet365 register

A+ A A-
Bleskovky
V sekcii "Register" nájdete množstvo pravidelne aktualizovaných informácií, týkajúcich sa členskej základne našho zväzu.                Formuláre a tlačivá sú k dispozícii v sekcii "O nás", nájdete tu aj fakturačné údaje zväzu, či dôležité dokumenty ako platné Stanovy, či smernice.

Prebehli voľby do orgánov SZTPŠ

vvzV sobotu 9.6.2018 sa v Hoteli Chopin v Bratislave uskutočnilo volebné Valné zhromaždenie Slovenského zväzu telesne postihnutých športovcov. Volilo sa do všetkých orgánov SZTPŠ, vrátane funkcie predsedu. Predsednícky post obhájil doterajší predseda SZTPŠ Ján Riapoš. Za členov Výkonného výboru boli zvolení: Juraj Medera (rozvoj a vzdelávanie), Branislav Režňák (štátna športová reprezentácia), Pavel Bílik (mládež) a Róbert Mezík (zástupca športovcov). Predsedom Kontrolnej komisie sa stal Ján Bezecný a jej členmi Milan Orosz a Milan Kašiak. Za predsedu disciplinárneho orgánu delegáti zvolili Alenu Kánovú a jej členmi sa stali Jozef Blažek, Ľuboš Dobrotka a Juraj Štefák.

Predseda SZTPŠ vo svojej vízii pre nasledujúce obdobie okrem iného zdôraznil, že nasledujúce roky sa ponesú v znamení podpory členskej základne. V poobednom slávnostnom programe, sprevádzanom skupinou Petra Cmoríka, bolo ocenených 14 osobností hnutia telesne znevýhodnených športovcov: jubilanti a osobnosti hnutia Helena Hanková, Štefan Bogdan, Michal Čapla, Danica Studená, Peter Matiaško, Jozef Široký, tréneri a funkcionári Vladimír Majerčák, Ján Lackovič, Ján Bezecný, Martin Gabko a športovci Veronika Vadovičová, Radko Malenovský, Robo Ďurkovič a Radko Ďuriš. Delegáti Valného zhromaždenia tiež schválili Výročnú správu SZTPŠ za rok 2017. Funčné obdobie všetkých zvolených funkcionárov je 4-ročné, s výnimkou predsedu kontrolnej komisie, ktorého funkčné obdobie potrvá v súlade so Zákonom o športe 5 rokov.

Partneri

S podporou

 

ministerstvo logo 

Prostriedky zo štátneho rozpočtu na šport

v roku 2019: 1 546 180 eur

                                                                        

Výmenu okien na Chate SZTPŠ

podporil a realizoval

BEService logo doplnkove

Nájdete nás na Facebooku© 2013 sztps.sk | Powered by Joomla!