The best bookmaker bet365

Best bookmaker bet365 register

A+ A A-
Bleskovky
V sekcii "Register" nájdete množstvo pravidelne aktualizovaných informácií, týkajúcich sa členskej základne našho zväzu.                Formuláre a tlačivá sú k dispozícii v sekcii "O nás", nájdete tu aj fakturačné údaje zväzu, či dôležité dokumenty ako platné Stanovy, či smernice.

Mladí lukostrelci na Remate

lukostrelba HT2019V letných prázdninových dňoch 9. -13. 7. 2019 sa v Stredisku športu ZZ mládeže na Remate uskutočnil 1. letný kemp mládeže Hľadáme talenty so zameraním na lukostreľbu. Kempy Hľadáme talenty v spolupráci so Slovenským zväzom telesne postihnutých športovcov organizuje Slovenský paralympijský výbor a ich popularita medzi zdravotne znevýhodnenými deťmi a mládežou nestráca na svojej tradičnej intenzite. Kempu sa zúčastnili deti s rôznym znevýhodnením - 3 deti so zrakovým znevýhodnením, 2 deti s telesným znevýhodnením stojacich, 1 dieťa s telesným znevýhodnením na vozíku a 1 dieťa s mentálnym znevýhodnením. O účastníkov sa staral skúsený realizačný tím pod vedením Juraja Mederu v zložení Jakub Krako, Paulína Píšová a tréner Vladimír Holenda.

Vedúci kempu Juraj Medera zhodnotil účinkovanie mladých talentovaných lukostrelcov na kempe takto: „Myslím, že na kempe sa nám ukázali deti, ktoré by mohli byť budúcnosťou lukostreľby na Slovensku. Je len otázka, ako sa nám podarí podporiť ich v ďalšom rozvoji. Celkovo hodnotím tento kemp za vydarený. Prípravu, priebeh a obsah tréningov sme plne nechali na trénera Viliama Holendu, ktorý sa chopil príležitosti a pripravil program, ktorý bol na vysokej športovej i profesionálnej úrovni. To sa prejavilo v tréningovom procese a viditeľných pokrokoch zúčastnených detí. Tento spôsob vedenia kempov s priamym zameraním na jednotlivé športy má veľkú budúcnosť, pričom ďalší progres nám môže priniesť pracovná skupina, ktorá by mala byť vytvorená zo zástupcov ŠTK jednotlivých športov. Táto skupina by pomáhala správne nadstaviť jednotlivé zameranie ďalších mládežníckych kempov.“

Séria letných kempov bude pokračovať v auguste, keď sa od 13. do 18. augusta na Remate stretnú mladí záujemcovia o nový a rýchlo sa rozvíjajúci šport taekwondoo a následne 20. - 25. augusta projekt vyvrcholí všeobecným kempom, zameraným na prezentáciu letných paralympijských športov. Tento všeobecný kemp je v prvom rade ladený motivačne, pričom v jeho programe odprezentujeme 8 - 10 letných športov. Motivačný kemp je určený pre deti, ktoré chcú začať športovať.

Bližšie informácie o kempoch môžete nájsť aj na stránke Slovenského paralympijského výboru: https://spv.sk/zapojme-sa/hladame-talenty-leto-2019-nove

lukostrelba HT2019 2 lukostrelba HT2019 3

Naposledy zmenené

Partneri

S podporou

 

ministerstvo logo 

Prostriedky zo štátneho rozpočtu na šport

v roku 2019: 1 546 180 eur

                                                                        

Výmenu okien na Chate SZTPŠ

podporil a realizoval

BEService logo doplnkove

Nájdete nás na Facebooku© 2013 sztps.sk | Powered by Joomla!