ADRESA

Benediktiho 5, 811 05 Bratislava I.

E-MAIL

tps@sztps.sk

TELEFÓN

+421 2 577 897 00

Identifikačné údaje

IČO: 22665234 | DIČ: 2020872337

Sekretariát SZTPŠ

Dr. h. c. PhDr. Ján Riapoš, PhD.

predseda SZTPŠ

Tefefón: +421 905 788 436
E-mail: tps@sztps.sk

Mgr. Martina Balcová, MBA

výkonná riaditeľka

Tefefón: +421 918 940 356
E-mail: balcova@sztps.sk

BSBA Martin Čapla

manažér úseku športu a medzinárodnej komunikácie

Tefefón: +421 915 888 553
E-mail: capla@sztps.sk

Mgr. Pavel Bílik

manažér úseku mládeže, rozvoja a vzdelávania

Tefefón: +421 905 788 435
E-mail: bilik@sztps.sk

Ing. Eva Šišková

vedúca oddelenia ekonomicko-mzdovej agendy

Tefefón: +421 908 983 768
E-mail: siskova@spv.sk

Ing. Róbert Mezík

špecialista správy informačných systémov

Tefefón: +421 907 899 504
E-mail: mezik@sztps.sk

HORE