Tenis na vozíku sa zrodil v USA v 70. rokoch minulého storočia, ale prvýkrát sa objavil na paralympiáde až v roku 1992. Odvtedy si však vďaka svojej atraktivite získal obrovské množstvo fanúšikov po celom svete.

Je riadený medzinárodnou tenisovou federáciou ITF, vďaka čomu má aj svoj celoročný okruh turnajov nazývaný Wheelchair Tennis Tour, ktorý kopíruje turnaje ATP. V porovnaní s tenisom zdravých má povolenú jednu podstatnú výnimku a tou je dvojitý odskok loptičky. Zápasy jednotlivcov i párov sa hrajú na dva víťazné sety. Najsilnejšími krajinami v tomto športe sú Japonsko, Francúzsko, Veľká Británia a Holandsko, ktoré sú výkonnostne pomerne vzdialené ostatným tímom. Na PH sa hrá v dvoch kategóriách: open a quad. V open môžu hrať športovci so znevýhodnením (resp. stratou) jednej alebo oboch nôh, v quade štartujú hráči s postihnutím minimálne troch končatín.

Slovenskí tenisti na vozíku sa prvýkrát predstavili na PH v roku 2004, kde však Jozef Felix a Dávid Chabreček prehrali svoje prvé zápasy v singloch i vo štvorhre. O štyri roky neskôr v Pekingu k nim pribudol Marek Gergely, ktorý bude v Tokiu 2020 našim jediným zástupcom na tenisových kurtoch.

Hoci Slovensko nepatrí v tomto športe k svetovej špičke, každoročne organizuje turnaj Slovakia Open, ktorý má pevné miesto v kalendári Wheelchair Tennis Tour.

Kontakt pre záujemcov:

Karin CÍLEKOVÁ HABŠUDOVÁ (predseda ŠTK) - karin@habsudova.sk

Mohlo by Vás zaujímať:

Tenis na vozíku sa hrá v dvoch divíziách - OPEN (muži a ženy) a QUAD.

Súťažný tenista na vozíku v divízii OPEN musí byť diagnostikovaný lekárom ako osoba s trvalým telesným postihnutím, ktoré má za následok podstatnú alebo úplnú stratu funkcie v jednej alebo v oboch dolných končatinách.

Hráči divízie QUAD musia mať obmedzenú pohyblivosť a silu jednej, alebo oboch horných končatín a súčasne obmedzenie aspoň troch končatin v dôsledku nehôd, poranení miechy a iných súvisiacich chorôb. Do tejto kategórie patria aj chodiaci kvadruplegici, vozíčkari a hráči s tromi amputáciami. V kategórii QUAD sú zaradení spolu muži aj ženy.

Hrajú sa 2 disciplíny - dvojhra (dvaja hráči, každý na opačnej strane siete) a štvorhra ( štyria hráči, dvaja na jednej a dvaja na druhej strane siete).

Hráči potrebujú tenisovú raketu s výpletom (cca 150-300 €), tenisové loptičky a špeciálny tenisový športový vozík so špecifickým sklonom kolies na zachovanie stability (cca 7-11.000 €). Samozrejmosťou je tiež vhodné a hlavne pohodlné športové oblečenie.

Obrázok: športový vozík QUICKIE s ľahkým titánovým rámom

Tenis na vozíku si nevyžaduje žiadne úpravy rozmerov tenisového kurtu, ani výšky siete. Hrá sa na tenisovom dvorci ohraničenom čiarami. Jeho rozmer je rovnaký ako pri tenise zdravých: dĺžka 23,77 m a šírka 8,23 m (dvojhra) a 10,97 m (štvorhra). Okolo celého dvorca je ďalší priestor, potrebný pre pohyb pri hre. Celkový rozmer plochy tenisového dvorca spolu s priestorom pre pohyb hráča je tak 36x18m.  Ihrisko je v strede predelené sieťou, ponad ktorú sa hrá s loptou. Priemer lopty je cca 6,5 cm a hmotnosť cca 57 g.

Viac informácií o tomto športe nájdete na oficiálnych stránkach medzinárodnej federácie ITF: www.itftennis.com

 

Jedinou zmenou v pravidlách tenisu na vozíku v porovnaní s pravidlami tenisu zdravých je, že hráč na vozíku má povolené dva odrazy loptičky. Ak je prvý odraz v rámci obvyklých parametrov ihriska, druhý odraz môže byť mimo ihriska.

Registrované športové kluby venujúce sa tomuto športu

Počet: 5
Názov klubu Sídlo Kontakt Športovci Hosťujúci
športovci
ŠK MH SLOVAKIA Ľubovec 115 Bzenov 082 42 harausmiroslav@gmail.com
1
0
Športový klub ALTIUS Mokrohájska cesta 3 Bratislava 844 13 altius1997@gmail.com
0
0
Športový klub telesne postihnutých športovcov Mladosť Bratislava Istrijská 12 Bratislava 841 07 h.hankova@gmail.com
1
0
Športový klub tenisu TP Slovan Patrónka Bartókova 6 Bratislava 811 02 rastislav.sovis@gmail.com
0
0
Športový klub TP vozičkárov Morava Istrijská 82 Bratislava 841 07 medvedpub@gmail.com
2
0

Registrovaní športovci

Počet: 4


Jozef Felix

Marek Gergely

Vojtech Lednár

Tomáš Masaryk
HORE