Športové hry mládeže SZTPŠ

1. VŠEOBECNÁ CHARAKTERISTIKA ŠPORTOVÝCH HIER MLÁDEŽE  (ŠHM)

Slovenský zväz telesne postihnutých športovcov prináša úplne nový formát športového podujatia, ktoré je určené pre telesne znevýhodnené deti a mládež, no napriek tomu si svoje schopnosti na ňom môže zmerať každý, kto má o šport záujem. Športových hier mládeže sa tak môže zúčastniť rovnako registrovaný člen SZTPŠ, ako aj ten, kto registráciu ešte nemá a chce sa s našim športom iba zoznámiť. 1. ročník hier, ktoré majú založiť zaujímavú tradíciu a konať sa každý ďalší rok vždy na inom mieste Slovenska, sa uskutoční v Dolnom Kubíne od 20. do 22. októbra 2023.

2. AKO ČASTO A KTO ŠHM ORGANIZUJE?

Športové hry mládeže SZTPŠ sa budú organizovať každý rok, pričom ich bude postupne hostiť iná členská organizácia SZTPŠ. Vznikne tak nielen skvelá príležitosť pre zaujímavé športové zápolenia, ale aj prezentáciu klubov a združení, ktoré sa na Slovensku športu telesne znevýhodnených už dlhodobo venujú.

3. KTO SA SMIE ŠHM ZÚČASTNIŤ, KTO NA NICH ŠTARTUJE? 

Hier sa môže zúčastniť mladý športovec vo veku 8-23 rokov v 3 kategóriách:

MLÁDEŽ (dievčatá a chlapci do 15 rokov)

CHLAPCI 15+

DIEVČATÁ 15+

Môže na nich štartovať aj starší športovec, ktorý je do 3 rokov po úraze, alebo vzniku telesného znevýhodnenia  - kategória ROZVOJ.

Ukážok jednotlivých športov a improvizovaných súťaží v nich, sa môže zúčastniť každý záujemca bez rozdielu veku.

4. V AKÝCH ŠPORTOCH SA NA ŠHM SÚŤAŽÍ, DÁ SA PRIHLÁSIŤ AJ NA VIACERO ŠPORTOV?

Veľkou výhodou je otvorený charakter súťaží, čo znamená, že každý sa môže zaregistrovať do súťaže v akomkoľvek ponúkanom športe, bez ohľadu na šport, ktorý vykonáva, alebo má registrovaný ako člen SZTPŠ. Chceme tak vytvoriť priestor pre zaujímavú športovú konfrontáciu všetkých záujemcov, motiváciu a možnosť súťažiť aj v iných športoch a porovnávať sa s tými najlepšími.

Jeden účastník môže súťažiť aj vo viacerých športoch, maximálne však v troch. Podmienkou je, aby jeho štart nekolidoval s časovým harmonogramom ostatných vybraných súťaží a svoje súťaže tak mohol absolvovať. Ak má šport viacero disciplín (atletika, plávanie), tieto nie sú pri prihlasovaní s ohľadom na počet nijako obmedzené.

Pre ŠHM Dolný Kubín 2023 sú v ponuke tieto športy:

atletika, basketbal na vozíku (streľba na kôš), boccia, hokej na elektrických vozíkoch (hra 2 na 2), lukostreľba, plávanie, stolný tenis a šach.

5. KDE SA O ŠHM DOZVIEM VIAC?

V propozíciách podujatia << TU >>

6. AKO SA NA ŠHM PRIHLASUJE A KEDY JE POSLEDNÝ TERMÍN NA ZASLANIE PRIHLÁŠOK?

Na hry sa prihlasuje každý účastník individuálne. Prihlášky na hry je možné zrealizovať prostredníctvom elektronického formulára: <<< ELEKTRONICKÁ PRIHLÁŠKA >>>

Uzávierka prihlášok bude v nedeľu 8. októbra 2023.

7. ČO AK POTREBUJEM ĎALŠIE INFORMÁCIE?

V prípade ďalších otázok prosím kontaktujte Úsek mládeže, rozvoja a vzdelávania SZTPŠ:

Pavel Bílik

mobilný telefón: 0905 788 435

e-mail: bilik@sztps.sk

HORE