Športové hry mládeže SZTPŠ

1. VŠEOBECNÁ CHARAKTERISTIKA ŠPORTOVÝCH HIER MLÁDEŽE  (ŠHM)

Športové hry telesne znevýhodnenej mládeže organizuje Slovenský zväz telesne postihnutých športovcov, ktorý je národným zástupcom športu telesne znevýhodnených na Slovensku, členom Slovenského paralympijského výboru a členom medzinárodných športových organizácií World Abilitysport, BISFed, IWBF, World ParaVolley. Hry prinášajú nový formát športového podujatia, ktoré ponúka mladým a začínajúcim športovcom priestor pre sú-ťaž a zdravú športovú konfrontáciu. Domovom hier je mesto Dolný Kubín, ktoré okrem polohy v nádher-nom prírodnom prostredí disponuje adekvátnou športovou infraštruktúrou a silným organizačným zázemím. Termín konania 12.-15. septembra 2024, teda bezprostredne po skončení PH Paríž 2024, ponúka ideálnu príležitosť pre motiváciu mladých a začínajúcich športovcov, keď v rámci programu hier prebehne aj stretnutie s úspešný-mi slovenskými paralympionikmi.

2. AKO ČASTO A KTO ŠHM ORGANIZUJE?

Športové hry mládeže plánuje SZTPŠ organizovať každý rok.

3. KTO SA SMIE ŠHM ZÚČASTNIŤ, KTO NA NICH ŠTARTUJE? 

Hier sa môžu zúčastniť športovci vo veku 10—26 rokov, podľa vekových kategórií jednotlivých športov. Pre posudzovanie veku je smerodajný vek športovca dosiahnutý do 31. decembra v roku konania hier. Nie sú požadované súťažné skúsenosti.

4. V AKÝCH ŠPORTOCH SA NA ŠHM SÚŤAŽÍ, DÁ SA PRIHLÁSIŤ AJ NA VIACERO ŠPORTOV?

Pre rok 2024 sú na programe hier športy atletika, boccia, cyklistika, lukostreľba, plávanie a stolný tenis. Jeden účastník môže štartovať maximálne v dvoch športoch. Počet disciplín v konkrétnom športe nie je obmedzený.
Štarty nesmú byť v konflikte s časovým harmonogramom súťaží.

5. KDE SA O ŠHM DOZVIEM VIAC?

V propozíciách podujatia << TU >>

6. AKO SA NA ŠHM PRIHLASUJE A KEDY JE POSLEDNÝ TERMÍN NA ZASLANIE PRIHLÁŠOK?

Na hry sa prihlasuje každý účastník individuálne. Prihlášky na hry je možné zrealizovať prostredníctvom elektronického formulára: <<< ELEKTRONICKÁ PRIHLÁŠKA >>>

Uzávierka prihlášok je 20. mája 2023.

7. ČO AK POTREBUJEM ĎALŠIE INFORMÁCIE?

V prípade ďalších otázok prosím kontaktujte Úsek mládeže, rozvoja a vzdelávania SZTPŠ:

Pavel Bílik

mobilný telefón: 0905 788 435

e-mail: bilik@sztps.sk

HORE