Šach telesne postihnutých je prispôsobením šachu pre športovcov s telesným znevýhodnením. Tí sa môžu zúčastňovať šachových turnajov, či už proti jednotlivcom bez zdravotného znevýhodnenia, alebo proti jednotlivcom so zdravotným znevýhodnením, alebo v online turnaji, do ktorého sú zapojení jednotlivci bez ohľadu na prítomnosť zdravotného znevýhodnenia. Súťažiaci bez zdravotného znevýhodnenia by nemali odmietnuť zápas proti osobe so znevýhodnením a tento sa uskutoční za úplne štandardných podmienok, ako každý iný šachový zápas. Existujú turnaje, ktoré sú vyhradené pre športovcov so zdravotným znevýhodnením, čím je eliminovaný akýkoľvek prvok neférovosti. Hrajú sa aj online šachové turnaje pre telesne znevýhodnených športovcov, no určite sa čoskoro vyvinú tak, aby v nich mohli konkurovať aj súťažiacim bez znevýhodnenia. Vzhľadom na to, že šachové podujatia vo formáte online sa čoraz viac presadzujú, je účasť zdravotne znevýhodnených športovcov vo virtuálnom prostredí nástrojom pre udržanie kontaktu s konkurenciou moderného šachu. Ak má športovec telesné znevýhodnenie, môže mať asistenta na posúvanie figúrok. Pre správne posúdenie telesného znevýhodnenia hráča je najdôležitejším faktorom povaha a charakteristika jeho znevýhodnenia, podľa čoho mu bude poskytnutá adekvátna pomoc tam, kde sú jeho telesné schopnosti obmedzené. Ak napríklad súťažiacemu chýbajú obe ruky, alebo v nich nemá potrebnú hybnosť, môže asistent posúvať figúrky a stláčať hodiny, zatiaľ čo súťažiaci diktuje jednotlivé ťahy a dáva asistentovi potrebné pokyny.

V súčasnosti existujú tri medzinárodné organizácie, zastrešujúce šachistov so zdravotným znevýhodnením - IPCA pre telesne znevýhodnených, IBCA pre zrakovo znevýhodnených a ICCD pre sluchovo znevýhodnených šachistov.

Kontakt pre záujemcov:

Norbert BOLDIŠ (predseda ŠTK)- boldisaspol@gmail.com
Štefan BELÁK - belak.chess@gmail.com

Mohlo by Vás zaujímať:

Šach môžu hrať všetci telesne znevýhodnený  športovci, bez rozdielu postihnutia. Pri postihnutí horných končatín je možnosť zadávať ťahy pomocou asistenta.

Šach je na materiál pomerne nenáročný šport. Všetko, čo k nemu budete potrebovať, je stôl, šachovnica, figúrky a šachové hodiny.

Obrázok: jednoduchý set so šachovnicou, figúrkami a hodinami stojí od 50 do 400€..

Šach sa dá hrať prakticky kdekoľvek. V zásade sa hrá v interieri, ako sú sály, zasadačky, reštaurácie alebo športové haly. Počas leta v prípade pekného počasia na terase alebo v parku a podobne. Pre vozičkárov je potrený bezbarierový prístup.

V prípade potreby asistenta by mal byť stôl väčší (šírka 2 m), aby ho bolo možné k nemu umiestniť. Uličky medzi radmi stolov by mali byť tiež dvakrát väčšie, aby sa v nich mohli pohybovať hráči na vozíkoch.

Viac informácií o tomto športe nájdete na oficiálnych stránkach:

Môžete hrať šach aj on-line: www.lichess.com

Hrá sa podľa platných pravidiel šachu s tým, že pre telesne znevýhodnených šachistov je vytvorená osobitná smernica pre zdravotne postihnutých šachistov.

Z predmetnej smernice vyberáme najdôležitejšie body:

  1. Nikto nemá právo odmietnuť stretnutie s postihnutým hráčom.
  2. Všetky šachové miesta musia byť buď prístupné pre všetkých. Pre tých, ktorí nemajú prístup, musí byť k dispozícii prijateľné alternatívne miesto.
  3. Žiadny zdravotne postihnutý hráč nesmie byť „penalizovaný“ z dôvodu zdravotného postihnutia.
  4. Ak súťažiaci nemôže stlačiť svoje vlastné hodiny, alebo pohnúť svojimi figúrkami, musí byť k dispozícii asistent. Ak vystupuje ako asistent súper, hlavný rozhodca sa môže rozhodnúť poskytnúť mu čas navyše na premýšľanie.

Registrované športové kluby venujúce sa tomuto športu

V databáze sa nenachádza žiaden zaregistrovaný športový klub, ktorý sa zaoberá týmto športom.

Registrovaní športovci

Nenašli sa žiadne záznamy :-(

Nenašli sa žiadne záznamy :-(

HORE