Basketbal na vozíku je jedným z najrozšírenejších športov pre telesne znevýhodnených športovcov na svete. Basketbalové ligy a súťaže sa hrajú vo vyše v 75 krajinách, pravidelne sa konajú šampionáty majstrovstiev Európy, sveta a basketball na vozíku je aj jedným z najstarších športov zaradených na paralympijské hry.

Korene tohto športu siahajú do USA v roku 1946, kedy sa mnoho profesionálnych amerických basketbalistov, ktorí utrpeli zranenia počas 2. svetovej vojny, vrátilo domov a chcelo pokračovať v tomto športe. Bolo potrebné ho však prispôsobiť, s prihliadnutím na ich nové potreby. Ešte predtým, v roku 1944, vypracoval nemecký neurológ Ludwig Guttmann v nemocnici Stoke Mandeville v Aylesbury v Anglicku rehabilitačný program, v ktorom prispôsobil niektoré športy pre osoby s poranením miechy odkázané na invalidný vozík. Medzi týmito športmi by sme našli aj predchodcu basketbalu na vozíku – tzv. netball na vozíku. Ten bol predstavený na prvých paralympijských hrách v Stoke Mandevill v roku 1948 a počas päťdesiatych rokov sa z neho začal rozvíjať basketbal na vozíku v tej podobe, ako ho poznáme dodnes.

Vďaka šíriacej sa popularite tohto športu bola v roku 1973 založená v rámci Medzinárodného výboru Stoke Mandeville prvá sekciu venovaná výhradne basketbalu na vozíku. O dve desaťročia neskôr sa Medzinárodná federácia basketbalistov na vozíku (IWBF) stala celosvetovou organizáciou a jej členom je aj Slovenský zväz telesne postihnutých športovcov.

Kontakt pre záujemcov:

Pavel BÍLIK (úsek mládeže, rozvoja a vzdelávania SZTPŠ) - bilik@sztps.sk
Richard ĎORĎAI (tréner BK AS Trenčín) - basketbal@astrencin.sk

Mohlo by Vás zaujímať:

Skupina 1

-          paraplegici s kompletnou léziou Th 7 vrátane a vyššie

-          postihnutie so značným poškodením horných končatín (jednej alebo oboch).

Prejavy pri pohybe:

Nedostatočná rovnováha pri sede bez opory, bez pomoci horných končatín nemôže otáčať trupom, pri akejkoľvek zmene polohy trupu musí použiť horné končatiny k zaisteniu stability. Hráč sedí veľmi nízko vo vozíku, chrbát je v stálom kontakte s operadlom, stráca rovnováhu, keď drží loptu obidvomi rukami nad hlavou.

Skupina 2

-          paraplegici s kompletnou léziou Th 8 až 11 vrátane;

-          všetky ostatné postihnutia (poliomyletis, obojstranná exertikulácia bedrových kĺbov, alebo obojstranná amputácia s veľmi krátkymi pahýľmi), ktorí zodpovedajú funkčnému typu paraplegikov v tejto skupine

-          Jednostranné poškodenie horných končatín - viditeľné pri jazde na vozíku, alebo pri kontrole lopty, inak s kontrolou trupu zodpovedajúcou skupine 3 alebo 4.

Prejavy pri pohybe:

Dostatočná rovnováha pri sede bez opory, môže otáčať trupom a ramenami ďaleko dozadu. Zvládne mať obidve ruky na obručiach, držať sa ich a poháňať vozík pri všetkých polohách trupu. Trup nevie udržať pri rozjazde a pri zatáčaní v optimálnej polohe. Pri prihrávke, alebo streľbe na kôš istí jedna ruka obvykle rovnováhu, lopta je hádzaná väčšinou iba jednou rukou.

 Skupina 3

-          paraplegici s kompletnou léziou L 2 až L 5 vrátane;

-          všetky ostatné postihnutia, ktoré zodpovedajú paraplégii tohto typu, teda tie, ktoré majú iba minimálnu funkčnú schopnosť bedrových kĺbov;

-          osoby s jednostranným postihnutím horných končatín, ktorí sú pri prihrávke a kontrole lopty znevýhodnení na postihnutej strane, inak s kontrolou trupu odpovedajúcou skupine 4.

Prejavy pri pohybe:

Voľný, resp. kontrolovaný predklon a napriamenie trupu, stehná poskytujú oporu trupu, dokážu stisnúť kolená k sebe, chýba laterálna stabilita trupu a abdukcia bedier. Prirodzené držanie trupu pri ovládaní vozíku, sťažené spracovanie lopty  letiacej bokom, pri boji o loptu je hráč schopný menšieho fyzického nasadenia oproti hráčovi skupiny 4.

Skupina 4

-          paraplegici s léziou od L 5 nížšie;

-          všetci ostatní, ak majú schopnosť dostatočne ovládať stehno aspoň jednej nohy, tj. obojstranne amputovaní v oblasti stehna s dobrými pahýľmi, umožňujúcimi udržať prirodzenú polohu trupu pri ovládaní vozíku;

-          jednostranne amputovaní v stehne alebo exartikulovaní v bedre;

-          obojstranne amputovaní v stehne s krátkymi pahýľmi, avšak používajúci pri hre protézy;

-          obojstranne amputovaní pod kolenami.

Prejavy pri pohybe:

Kontrolované pohyby trupu do všetkých strán, stabilita môže byť jednostranne obmedzená, aspoň jedno stehno sa môže vzoprieť proti vozíku. Takmer neobmedzená funkcia trupu pri jazde, prihrávaní a streľbe, možnosť driblingu na obidvoch stranách vozíku. Hráči môžu bez obmedzenia  sedieť na vodorovnej sedacej podložke bez akejkoľvek opory a pritom im nehrozí vypadnutie z vozíku.

 

 

Hráči potrebujú na hru špeciálny športový vozík. Basketbalové vozíky umožňujú obrovský rozsah pohybu, ktorý potrebujete pod košom i na celej palubovke. Basketbalové vozíky sú ľahké, dobre sa s nimi manévruje. Sú vybavené ľahkými kolesami, odolným rámom zo zliatin, robustnou opierkou na nohy. Typické je malé piate koliesko vzadu, ktoré prispieva k vynikajúcej stabilite vo všetkých situáciách. Basketbalové vozíky môžu byť doplnené o ďalšie príslušenstvo, ako upínacie pásy a pod. Lopta sa používa rovnaká, ako pri basketbale zdravých. Takisto oblečenie hráčov je totožné, tielko a šortky.

Obrázok: športový vozík s ľahkým titánovým rámom

Basketbal na vozíku sa hrá na ihrisku rovnakých rozmerov, ako basketbal zdravých. Rozmery ihriska sú rovnaké (28m x 15m), aj obruč basketbalového koša je v rovnakej výške 3,05m.

 

Viac informácií o tomto športe nájdete na oficiálnych stránkach medzinárodnej federácie IWBF: www.iwbf.org

Oficiálne pravidlá basketbalu na vozíku: https://iwbf.org/wp-content/uploads/2021/03/2021_IWBF_rules-Ver2_compressed.pdf

Pravidlá basketbalu na vozíku vychádzajú z pravidiel basketbalu stojacich a sú s nimi v mnohom totožné. Prinášame Vám však pre orientáciu niekoľko základných pravidiel, ktoré sú pre basketbal na vozíku charakteristické a mal by ich ovládať každý, kto sa chce tomuto športu venovať:

Hráči sú pri hre na ihrisku piati. Každý má na zadnej strane vozíka tabuľku s označením, do ktorej klasifikačnej skupiny je zaradený. 1. skupina - 1 gulička,  2. skupina - 2 guličky, 3. skupina - 3 guličky a 4. skupina 4 guličky. Na ihrisku v každom momente nesmie byť súčet týchto bodov (guličiek) väčší ako 14,5 bodu.

Hrací čas v basketbale na vozíku pozostáva zo štyroch 10 minútových štvrtín. Podobne ako pri basketbale v stoji, ak je skóre na konci 4 štvrtiny nerozhodné, nastane predĺženie. Predĺženie trvá 5 minút a hrá sa toľko predĺžení, kým na jeho konci nie je víťaz.

Dribling sa v tomto športe vykonáva tak, že hráč sa pohybuje na vozíku a súčasne odráža, ťuká alebo kotúľa loptu po podlahe. Dribling sa nepovažuje za začatý, kým hráč nemá loptu plne v držaní a nezačne svoju akciu. V basketbale na vozíku neexistuje porušenie pravidla dvojitého driblingu, keď hráč ukončí svoj dribling a potom opäť začne driblovať.

Kroky majú v basketbale na vozíku charakter nedovoleného prevážania lopty. Za prevážanie sa považuje, keď hráč, ktorý má plnú kontrolu nad loptou, použije na pohyb s loptou viac ako dve zatlačenia do kolies vozíka v ľubovoľnom smere bez driblingu alebo straty kontroly nad loptou. Brzdenie alebo prekĺznutie obruče v ruke (rukách) sa nepočíta za záber.

Pravidlo troch sekúnd platí vtedy, keď sa hráč nachádza v čiarami vytýčenej časti ihriska pod košom dlhšie ako tri sekundy. K porušeniu pravidla môže dôjsť v útoku aj v obrane. Pravidlo však neplatí vždy. Napríklad ak sa jeden z hráčov tímu rozhodne vystreliť, potom je v poriadku, ak ďalší hráč zostane v tomto priestore, aby mal čo najlepšiu pozíciu na doskok odrazenej lopty.

Porušenie času na streľbu - Ak sa hráčom nepodarí vystreliť počas 24 sekúnd, bude to znamenať porušenie pravidla času na streľbu.

Faul na súpera nastáva vtedy, keď sa s ním ktorýkoľvek hráč dostane do nedovoleného fyzického kontaktu. Treba povedať, že vozík je súčasťou tela hráča, takže akýkoľvek nedovolený kontakt s vozíkom iného hráča sa tiež považuje za faul.

Prešľap - hráč vykonávajúci trestný hod môže stáť prednými kolesami v území trestného hodu, veľké však musia byť za čiarou. Rovnako aj pri streľbe za 3 body stačí, aby v okamžiku, keď lopta opúšťa ruky hráča boli iba veľké kolesá za čiarou streľby za 3 body.

Hra mimo ihriska - vymedzenie basketbalového ihriska pre vozičkárov je rovnaké, ako vymedzenie profesionálneho basketbalového ihriska. Ak hráč, ktorý má loptu pod kontrolou, vyjde za čiary vymedzujúce ihrisko, bude to mať za následok stratu loptu a jej prisúdenie súperovi. Ako už bolo povedané, vozík sa považuje za súčasť tela hráča. To znamená, že ak sa kolieska hráča alebo akákoľvek časť vozíka dostane mimo ihriska, zatiaľ čo hráč má loptu plne pod kontrolou, bude sa to  považovať za hru mimo ihriska.

Zdvíhanie je pravidlo, ktoré je špecifické pre basketbal na vozíku. Zdvíhanie nastane vtedy, keď hráč zdvihne obe zadné stehná z vozíka, aby získal výhodu oproti súperovi. Zdvíhanie nie je povolené, keď hráč strieľa, doskakuje, pokúša sa zablokovať strelu alebo odvrátiť prihrávku súperovho tímu.

Registrované športové kluby venujúce sa tomuto športu

V databáze sa nenachádza žiaden zaregistrovaný športový klub, ktorý sa zaoberá týmto športom.

Registrovaní športovci

Nenašli sa žiadne záznamy :-(

Nenašli sa žiadne záznamy :-(

HORE