ŠTRUKTÚRA SZTPŠ

Ján Riapoš štatutárny zástupca SZTPŠ tps@sztps.sk

Ján Riapoš

predseda VV SZTPŠ
tps@sztps.sk

Branislav Režňák

člen VV SZTPŠ - štátna športová reprezentácia
bebo@bebo.sk

Pavel Bílik

člen VV SZTPŠ - mládež
bilik@sztps.sk

Martina Kinčešová

člen VV SZTPŠ - rozvoj a vzdelávanie
martina.kincesova@gmail.com

Martin France

člen VV SZTPŠ - zástupca športovcov
djmartinfrance@gmail.com

Adela Funková

predseda KK SZTPŠ, kontrolór SZTPŠ
adela.funkova@gmail.com

Pavel Vladovič

člen KK SZTPŠ
pavel.vladovic@gmail.com

Katarína Šustáková

predseda DK SZTPŠ
katarina.sustakova@gmail.com

Andrej Mészáros

člen DK SZTPŠ
meszibandi@centrum.sk

Martin Jankech

člen DK SZTPŠ
martin.jankech@seznam.cz

Natália Klimentová

predseda DOK SZTPŠ
klimentova.natalia@gmail.com

Peter Balco

člen DOK
info@cadexpert.sk

Luboš Dobrotka

člen DOK SZTPŠ
dobrotkazc@gmail.com

Ján Riapoš

Štatutárny zástupca SZTPŠ
riapos@spv.sk

Martina Balcová

Manažér činností sekretariátu a riadenia projektov
balcova@sztps.sk

Marin Čapla

Manažér úseku športu a medzinárodnej komunikácie
capla@sztps.sk

Pavel Bílik

Manažér úseku mládeže, rozvoja a vzdelávania
bilik@sztps.sk

Eva Šišková

Vedúca oddelenia ekonomicko-mzdovej agendy
siskova@spv.sk

Róbert Mezík

Špecialista správy informačných systémov
mezik@sztps.sk

ŠTK BILIARD

Martin Jasenovec predseda ŠTK babicka30@gmail.com
Peter Macho člen ŠTK petermacho.macho@gmail.com
Peter Šelinga člen ŠTK shello1963@gmail.com

ŠTK BOCCIA

Martina Kinčešová predseda ŠTK martina.kincesova@gmail.com
Jozef Blažek člen ŠTK blazek@omdvsr.sk
Matúš Grega člen ŠTK matus.grega82@gmail.com
Róbert Ďurkovič člen ŠTK robo.durkovic@gmail.com

ŠTK CURLING

Milan Bubeník predseda ŠTK bubenik.m@bubenikovci.sk
Radoslav Ďuriš člen ŠTK rado.duris@gmail.com
Monika Kunkelová člen ŠTK monika.kunkelova@gmail.com

ŠTK DREZÚRA

Helena Hanková predseda ŠTK h.hankova@gmail.com
Magdaléna Pokorná člen ŠTK maca.pokorna@gmail.com
Pavel Vladovič člen ŠTK pavel.vladovic@gmail.com

ŠTK HOKEJ NA ELEKTRICKÝCH VOZÍKOCH

Miroslav Dráb predseda ŠTK hokejdk@hkdk.sk
Bianka Pecárová člen ŠTK byba.pecarova@gmail.com
Norbert Suchánek člen ŠTK norosuchanek@gmail.com

ŠTK LUKOSTREĽBA

Ingrid Šilonová predseda ŠTK ingrid.silonova@gmail.com
Vladimír Majerčák člen ŠTK vladimir.majercak@gmail.com
Ivan Šimo člen ŠTK ivansimo1@gmail.com
Marek Brutvan člen ŠTK mbrutvan@yahoo.co.uk
Dušan Hovančák člen ŠTK dusanhovancak@gmail.com

ŠTK STOLNÝ TENIS

Tomáš Varga predseda ŠTK varga@spv.sk
Viktória Lučenková člen ŠTK viktoria.lu@gmail.com
Eva Šišková člen ŠTK siskova@spv.sk
Andrej Bardoň člen ŠTK andrejbardon8@gmail.com

ŠTK TENIS NA VOZÍKU

Karin Cíleková Habšudová predseda ŠTK karin@habsudova.sk
Andrej Schwarz člen ŠTK andrejschwarcz@gmail.com
Miroslav Jantulík člen ŠTK jantulikmiroslav@gmail.com

ŠTK VOLEJBAL

Jozef Mihalco predseda ŠTK j.mihalco@gmail.com
Helena Hanková člen ŠTK h.hankova@gmail.com
Martina Tereňová člen ŠTK terenova2@gmail.com
HORE