Oceňovanie športovcov a športových odborníkov SZTPŠ za rok 2023

Dovoľujeme si Vás informovať, že aj v tomto roku budeme vyhodnocovať najväčšie športové úspechy osobností Slovenského zväzu telesne postihnutých športovcov v 4 kategóriách - 1. jednotlivec, 2. súťažná dvojica, súťažný tím, 3. junior a 4. tréner, člen realizačného tímu. V súčasnom období prebieha realizácia návrhov na ocenenia v jednotlivých kategóriách. Formulár sú oprávnení vyplniť predsedovia ŠTK a štatutári členských organizácií SZTPŠ. Správne vyplnený formulár môže oprávnená osoba odoslať do uzávierky 7.1.2024. Návrhy na ocenenie je možné realizovať v akomkoľvek športe, ktorý je v danom kalendárnom roku registrovaným športom SZTPŠ. Registrovaným športom SZTPŠ je každý šport, v ktorom môže fyzická osoba - člen SZTPŠ vykonávať svoju športovú činnosť.

Systém útvarov talentovanej mládeže pre rok 2024

V týchto dňoch sa do hnutia športovcov s telesným znevýhodnením dostávajú informácie o podobe systému práce s talentovanou mládežou a začínajúcimi športovcami pre rok 2024. Športovo talentovaná mládež je dlhodobo podporovaná v rámci hierarchicky usporiadaného systému útvarov talentovanej mládeže, ktoré poskytujú utváranie vhodných podmienok pre riadenú športovú prípravu, metodické usmerňovanie, kontrolu a vyhodnocovanie dôležitých procesov. Zámerom systému je vytvárať čo najlepšie podmienky pre etapovitosť a plánovanie riadenej športovej prípravy s dôrazom na čo najširší populačný záber. Práve z tohto dôvodu prichádzame pre rok 2024 so zásadnou zmenou, keď kategóriu „mládež“ rozširujeme z pôvodnej hornej vekovej hranice 23 rokov až na 26 rokov. Viac informácií nájdete v sekcii "Mládež".

OZNAMY SEKRETARIÁTU

Jozef Blažek

Internetové on-line šachové turnaje
(14.1.2024) Organizácia muskulárnych distrofikov v SR organizuje a srdečne všetkých záujemcov pozýva na III. ročník internetovej on-line série šachových turnajov. Turnaje prebehnú v troch kategóriách: 1. hráči s nervosvalovými ochoreniami, 2. hráči s iným zdravotným postihnutím, 3. hráči bez zdravotného postihnutia. Hrať sa bude na stránke lichess.org pod názvom Zimná Grand tour 2024. Termíny turnajov sú: 1. kolo - 18. januára, 2. kolo - 25. januára, 3. kolo - 1. februára, finále: 15. februára. Hracím dňom bude vždy piatok so začiatkom o 19:30. Všetko potrebné pre účasť na tomto turnaji, vrátane registrácie, nájdete na linku: https://sach.omdvsr.sk/_stiahni/2024_propozicie_ZIMNA_GRAND_TOUR.pdf Tešíme sa na Vašu účasť!

Martina Kinčešová (ŠTK boccie)

Rrozhodcovské kurzy boccie
(29.1.2024) Tak ako po iné roky, aj v tom aktuálnom roku 2024 sa bude konať nábor rozhodcov pre paralympijský šport boccia. Kurz je určený pre úplných nováčikov, takže je to ideálna príležitosť, ako sa oboznámiť so športom a jeho pravidlami. Viesť ho budú medzinárodní rozhodcovia Martina Kinčešová a Martin Pagáč. Nábor rozhodcov sa uskutoční počas víkendu 17. - 18. 2. 2024 v Bratislave a bude bezplatný. Vyplň dotazník a prihlás sa. Termín prihlášok je do 2. 2. 2024. Ak máte akékoľvek otázky, môžete sa na nás obrátiť prostredníctvom mailu na rozhodcovia@boccia.sk. Dotazník nájdete na: https://www.boccia.sk/nabor-novacikov-boccia-hlada-novych-rozhodcov-prihlas-sa/ Tešíme sa na vás.

S PODPOROU

Schválené prostriedky zo štátneho rozpočtu na šport v roku 2024:

Činnosť: 503 190,00 EUR

DARUJTE NÁM 2%

AKTUÁLNE Z PODUJATIA

SME ZA ČISTÝ ŠPORT

REGISTRÁCIA SZTPŠ

OFICIÁLNY PARTNER

Official partner of Table Tennis Team 2020-2028

MARKETINGOVÉ ČINNOSTI

KALENDÁR PODUJATÍ

Events in marec 2024 month year

pondelok utorok streda štvrtok piatok sobota nedeľa
26. februára 2024
27. februára 2024
28. februára 2024
29. februára 2024
1. marca 2024(1 event)

Stolný tenis - ITTF Fa20 Astana Para Open 2024 (Astana, KAZ)

1. marca 2024 3. marca 2024

Za Slovensko budú hrať: Ján Riapoš a Alena Kánová

2. marca 2024(2 events)

Stolný tenis - ITTF Fa20 Astana Para Open 2024 (Astana, KAZ)

1. marca 2024 3. marca 2024

Za Slovensko budú hrať: Ján Riapoš a Alena Kánová

Curling na vozíku - MS (Gangneung, KOR)

2. marca 2024 9. marca 2024

3. marca 2024(2 events)

Stolný tenis - ITTF Fa20 Astana Para Open 2024 (Astana, KAZ)

1. marca 2024 3. marca 2024

Za Slovensko budú hrať: Ján Riapoš a Alena Kánová

Curling na vozíku - MS (Gangneung, KOR)

2. marca 2024 9. marca 2024

4. marca 2024(1 event)

Curling na vozíku - MS (Gangneung, KOR)

2. marca 2024 9. marca 2024

5. marca 2024(1 event)

Curling na vozíku - MS (Gangneung, KOR)

2. marca 2024 9. marca 2024

6. marca 2024(2 events)

Curling na vozíku - MS (Gangneung, KOR)

2. marca 2024 9. marca 2024

Stolný tenis - Masters Para Open (Lignano Sabbiadoro, ITL)

6. marca 2024 9. marca 2024

7. marca 2024(2 events)

Curling na vozíku - MS (Gangneung, KOR)

2. marca 2024 9. marca 2024

Stolný tenis - Masters Para Open (Lignano Sabbiadoro, ITL)

6. marca 2024 9. marca 2024

8. marca 2024(2 events)

Curling na vozíku - MS (Gangneung, KOR)

2. marca 2024 9. marca 2024

Stolný tenis - Masters Para Open (Lignano Sabbiadoro, ITL)

6. marca 2024 9. marca 2024

9. marca 2024(2 events)

Curling na vozíku - MS (Gangneung, KOR)

2. marca 2024 9. marca 2024

Stolný tenis - Masters Para Open (Lignano Sabbiadoro, ITL)

6. marca 2024 9. marca 2024

10. marca 2024(1 event)

Curling na vozíku - MS miešaných dvojíc (Gangneung, KOR)

10. marca 2024 16. marca 2024

11. marca 2024(2 events)

Curling na vozíku - MS miešaných dvojíc (Gangneung, KOR)

10. marca 2024 16. marca 2024

Stolný tenis - Spanish Para Open (Platia d' Aro, ESP)

11. marca 2024 14. marca 2024

12. marca 2024(2 events)

Curling na vozíku - MS miešaných dvojíc (Gangneung, KOR)

10. marca 2024 16. marca 2024

Stolný tenis - Spanish Para Open (Platia d' Aro, ESP)

11. marca 2024 14. marca 2024

13. marca 2024(2 events)

Curling na vozíku - MS miešaných dvojíc (Gangneung, KOR)

10. marca 2024 16. marca 2024

Stolný tenis - Spanish Para Open (Platia d' Aro, ESP)

11. marca 2024 14. marca 2024

14. marca 2024(2 events)

Curling na vozíku - MS miešaných dvojíc (Gangneung, KOR)

10. marca 2024 16. marca 2024

Stolný tenis - Spanish Para Open (Platia d' Aro, ESP)

11. marca 2024 14. marca 2024

15. marca 2024(1 event)

Curling na vozíku - MS miešaných dvojíc (Gangneung, KOR)

10. marca 2024 16. marca 2024

16. marca 2024(1 event)

Curling na vozíku - MS miešaných dvojíc (Gangneung, KOR)

10. marca 2024 16. marca 2024

17. marca 2024
18. marca 2024
19. marca 2024
20. marca 2024
21. marca 2024
22. marca 2024(1 event)

Boccia - Kvalifikačný turnaj na PH Paríž 2024 (Coimbra, POR)

22. marca 2024 28. marca 2024

23. marca 2024(1 event)

Boccia - Kvalifikačný turnaj na PH Paríž 2024 (Coimbra, POR)

22. marca 2024 28. marca 2024

24. marca 2024(1 event)

Boccia - Kvalifikačný turnaj na PH Paríž 2024 (Coimbra, POR)

22. marca 2024 28. marca 2024

25. marca 2024(1 event)

Boccia - Kvalifikačný turnaj na PH Paríž 2024 (Coimbra, POR)

22. marca 2024 28. marca 2024

26. marca 2024(2 events)

Boccia - Kvalifikačný turnaj na PH Paríž 2024 (Coimbra, POR)

22. marca 2024 28. marca 2024

Stolný tenis - Polish Para Open (Wladyslawowo, POL)

26. marca 2024 29. marca 2024

27. marca 2024(2 events)

Boccia - Kvalifikačný turnaj na PH Paríž 2024 (Coimbra, POR)

22. marca 2024 28. marca 2024

Stolný tenis - Polish Para Open (Wladyslawowo, POL)

26. marca 2024 29. marca 2024

28. marca 2024(2 events)

Boccia - Kvalifikačný turnaj na PH Paríž 2024 (Coimbra, POR)

22. marca 2024 28. marca 2024

Stolný tenis - Polish Para Open (Wladyslawowo, POL)

26. marca 2024 29. marca 2024

29. marca 2024(1 event)

Stolný tenis - Polish Para Open (Wladyslawowo, POL)

26. marca 2024 29. marca 2024

30. marca 2024
31. marca 2024

SLOVAKIA OPEN V TENISE NA VOZÍKU 2024

Trnava, 6.-9.6.2024

Letné paralympijské hry Paríž 2024

Paríž, 28.8.-8.9.2024

MS 2024 V CURLINGU NA VOZÍKU

Gangneung (KOR), 2.-9.3.2024

PRÍBEH VYTRVALOSTI - 1. diel

Dvojdielny dokument dokumentuje vznik a činnosť SZTPŠ. Mapuje začiatky činnosti nadšencov a dobrovoľníkov z rôznych kútov Slovenska, ktorí sa ako amatérski telesne znevýhodnení športovci od rekreačných či rehabilitačných cvičení za tridsaťročie postupne vypracovali na paralympijských víťazov.

SLOVENSKÝ ZVÄZ TELESNE POSTIHNUTÝCH ŠPORTOVCOV

SZTPŠ je významným subjektom spoločenského života a národným športovým zväzom, poslaním ktorého je náročná práca v oblasti športu telesne znevýhodnených na Slovensku. Podporujeme všetky aktivity smerujúce k plnohodnotnému zapojeniu sa ľudí s telesným znevýhodnením do života spoločnosti prostredníctvom športu, pričom združujeme športovcov z členských organizácií po celom Slovensku (v roku 2020 – 59 členských subjektov).

Organizujeme športovú prípravu pre reprezentantov v jednotlivých športových odvetviach, zabezpečujeme ich účasť na významných domácich i medzinárodných športových podujatiach, paralympijských hrách, majstrovstvách sveta a Európy, svetové a Európske poháre nevynímajúc.V oblasti mládežníckeho športu sme vytvorili systém športovej prípravy v rámci siete Útvarov talentovanej mládeže. Po celom Slovensku tak získavame pre šport mnoho talentovaných telesne znevýhodnených detí.

PRÍBEH VYTRVALOSTI - 2. diel

Stovky medailí z ME, MS a PH dokumentujú nezlomnú vôľu a vytrvalosť prekonávať svoje osudy. Za každým členom športových klubov, združených v SZTPŠ, ktorých je dnes aktívnych takmer šesťdesiat, je silný príbeh. A práve ich príbehy ožívajú v spomienkach mnohých z nich...

PRIHLÁSTE SA K ODBERU NOVINIEK

Súhlasim so spracovaním osobných údajov

INFORMÁCIE O ŠPORTOCH

PARTNERI SZTPŠ V PROJEKTE ŠHM 2023

HORE