This is a sample text. You can click on it to edit it inline or open the element options to access additional options for this element.

Športové hry mládeže SZTPŠ 2023 sú otvorené pre všetkých záujemcov

V termíne 20.-22. október 2023 sa v Dolnom Kubíne uskutočnil premiérový 1. ročník Športových hier mládeže, ktoré zorganizoval SZTPŠ v spolupráci so svojou členskou organizáciou MHK Dolný Kubín. Hier sa zúčastnilo spolu v siedmich športoch 49 športovcov, z toho bolo sedem vo veku do 10 rokov, dvanásť vo veku 11-15 rokov a dvadsaťštyri vo veku 16-23 rokov. K tomu sa v kategórii ROZVOJ pridalo 6 športovcov, ktorí sú starší ako 23 rokov. Najpočetnejšie obsadenými športami boli atletika (18 štartujúcich), lukostreľba (16 štartujúcich) a plávanie (15 štartujúcich). Všetky informácie o hrách, vrátane podrobných výsledkových listín, nájdete v sekcii "Mládež / Športové hry mládeže".

Od 1.7.2023 vstupuje do platnosti nová výška náhrad pri použití vlastného motorového vozidla

Valné zhromaždenie SZTPŠ schválilo dňa 17.06.2023 novú výšku náhrad pri použití vlastného motorového vozidla. Sadzba základnej náhrady za 1 km jazdy na cestách v SR bude pri osobných motorových vozidlách zvýšená na 0,30 Eur a pri osobných vozidlách s prívesom, alebo mikrobuse na 0,40 Eur. Uvedené zmeny nadobudnú účinnosť od 1.7.2023. Sekretariát žiada všetkých zúčtovateľov, aby od uvedeného termínu používali nový formulár pre zúčtovanie nákladov pri použití vlastného motorového vozidla, ktorý nájdu na tejto stránke v sekcii Dokumenty/Dokumenty SZTPŠ/Formuláre. V prípade ďalších otázok k tejto zmene nás prosím neváhajte kontaktovať na telefónnom čísle 02/577 897 19, Martina Balcová.

OZNAMY SEKRETARIÁTU

Pavel Bílik

Blíži sa termín pre zúčtovanie grantovej výzvy SZTPŠ
(27.11.2023) S cieľom podporiť rozvoj športu vo svojich členských organizáciách vyhlasuje SZTPŠ už pravidelne grantovú výzvu, na základe ktorej sú úspešní prijímatelia povinní v súlade so zmluvou riadne a včas zúčtovať pridelené finančné prostriedky. Posledný termín pre vyúčtovanie dotácie z grantovej výzvy v roku 2023 sa blíži, posledným termínom predloženia vyúčtovania projektu je 8. december. Pripomíname, že akékoľvek zmeny projektu, vrátane presunu prostriedkov grantu medzi jednotlivými rozpočtovými položkami presahujúcemu 30% celkovej sumy podpory, sú možné len s písomným súhlasom SZTPŠ. Prijímateľ je povinný okrem vyúčtovania oprávnených nákladov a záverečnej finančnej správy vypracovať a odoslať aj záverečnú správu o priebehu projektu. Bez tejto správy nebude možné vyúčtovanie projektu a refundáciu oprávnených nákladov realizovať.

Pavel Bílik

Vyúčtovanie prostriedkov určených na činnosť CŠČM
(27.11.2023) Rovnako sa blíži aj posledný termín na zúčtovanie finančných prostriedkov určených na zabezpečenie činnosti CŠČM pri SZTPŠ. Predloženie dokladov na refundáciu poskytnutého finančného príspevku je prijímateľ povinný zrealizovať najneskôr v termíne do 15.12.2023. Na základe písomnej žiadosti prijímateľa je možné položku „Odmena športových odborníkov“ presunúť ako celok, alebo jej pomernú časť, do položky rozpočtu „Činnosť CŠČM“. Prijímateľ však musí v tejto žiadosti uviesť dôvod takejto zmeny a zmenu realizovať až po obdržaní písomného súhlasu. Dotáciu na činnosť CŠČM je možné použiť na zabezpečenie bežných nákladov športovej prípravy, ako prenájom športovísk, účasť na športovej príprave a športových podujatiach, súťažiach (štartovné, doprava, ubytovanie, stravovanie), nákup športového materiálu priamo súvisiaceho so športovou činnosťou, alebo na regeneráciu.

S PODPOROU

Schválené prostriedky zo štátneho rozpočtu na šport v roku 2023:

Činnosť: 529 221,00 EUR

Top tím: 490 000,00 EUR

DARUJTE NÁM 2%

SME ZA ČISTÝ ŠPORT

REGISTRÁCIA SZTPŠ

OFICIÁLNY PARTNER

Official partner of Table Tennis Team 2020-2028

MARKETINGOVÉ ČINNOSTI

ZAUJÍMAVÝ PROJEKT

KALENDÁR PODUJATÍ

Events in december 2023 month year

pondelok utorok streda štvrtok piatok sobota nedeľa
27. novembra 2023
28. novembra 2023
29. novembra 2023
30. novembra 2023
1. decembra 2023(1 event)

World Abilitysport hry (Nakhon Ratchasima, THA)

1. decembra 2023 9. decembra 2023

 • Atletika
 • Lukostreľba
 • Plávanie
 • Stolný tenis
 • Streľba
2. decembra 2023(1 event)

World Abilitysport hry (Nakhon Ratchasima, THA)

1. decembra 2023 9. decembra 2023

 • Atletika
 • Lukostreľba
 • Plávanie
 • Stolný tenis
 • Streľba
3. decembra 2023(1 event)

World Abilitysport hry (Nakhon Ratchasima, THA)

1. decembra 2023 9. decembra 2023

 • Atletika
 • Lukostreľba
 • Plávanie
 • Stolný tenis
 • Streľba
4. decembra 2023(1 event)

World Abilitysport hry (Nakhon Ratchasima, THA)

1. decembra 2023 9. decembra 2023

 • Atletika
 • Lukostreľba
 • Plávanie
 • Stolný tenis
 • Streľba
5. decembra 2023(1 event)

World Abilitysport hry (Nakhon Ratchasima, THA)

1. decembra 2023 9. decembra 2023

 • Atletika
 • Lukostreľba
 • Plávanie
 • Stolný tenis
 • Streľba
6. decembra 2023(1 event)

World Abilitysport hry (Nakhon Ratchasima, THA)

1. decembra 2023 9. decembra 2023

 • Atletika
 • Lukostreľba
 • Plávanie
 • Stolný tenis
 • Streľba
7. decembra 2023(1 event)

World Abilitysport hry (Nakhon Ratchasima, THA)

1. decembra 2023 9. decembra 2023

 • Atletika
 • Lukostreľba
 • Plávanie
 • Stolný tenis
 • Streľba
8. decembra 2023(1 event)

World Abilitysport hry (Nakhon Ratchasima, THA)

1. decembra 2023 9. decembra 2023

 • Atletika
 • Lukostreľba
 • Plávanie
 • Stolný tenis
 • Streľba
9. decembra 2023(1 event)

World Abilitysport hry (Nakhon Ratchasima, THA)

1. decembra 2023 9. decembra 2023

 • Atletika
 • Lukostreľba
 • Plávanie
 • Stolný tenis
 • Streľba
10. decembra 2023
11. decembra 2023
12. decembra 2023
13. decembra 2023
14. decembra 2023
15. decembra 2023
16. decembra 2023
17. decembra 2023
18. decembra 2023
19. decembra 2023
20. decembra 2023
21. decembra 2023
22. decembra 2023
23. decembra 2023
24. decembra 2023
25. decembra 2023
26. decembra 2023
27. decembra 2023
28. decembra 2023
29. decembra 2023
30. decembra 2023
31. decembra 2023

SLOVAKIA OPEN V TENISE NA VOZÍKU 2023

Trnava, 8.-11. jún 2023

MS V PARALUKOSTREĽBE 2023

Plzeň, 7.-23. júl 2023

EUROPEAN PARA CHAMPIONSHIPS 2023

Rotterdam, 8.-20. august 2023

ME V STOLNOM TENISE 2023

Sheffield, 4.-9. september 2023

PRÍBEH VYTRVALOSTI - 1. diel

Dvojdielny dokument dokumentuje vznik a činnosť SZTPŠ. Mapuje začiatky činnosti nadšencov a dobrovoľníkov z rôznych kútov Slovenska, ktorí sa ako amatérski telesne znevýhodnení športovci od rekreačných či rehabilitačných cvičení za tridsaťročie postupne vypracovali na paralympijských víťazov.

SLOVENSKÝ ZVÄZ TELESNE POSTIHNUTÝCH ŠPORTOVCOV

SZTPŠ je významným subjektom spoločenského života a národným športovým zväzom, poslaním ktorého je náročná práca v oblasti športu telesne znevýhodnených na Slovensku. Podporujeme všetky aktivity smerujúce k plnohodnotnému zapojeniu sa ľudí s telesným znevýhodnením do života spoločnosti prostredníctvom športu, pričom združujeme športovcov z členských organizácií po celom Slovensku (v roku 2020 – 59 členských subjektov).

Organizujeme športovú prípravu pre reprezentantov v jednotlivých športových odvetviach, zabezpečujeme ich účasť na významných domácich i medzinárodných športových podujatiach, paralympijských hrách, majstrovstvách sveta a Európy, svetové a Európske poháre nevynímajúc.V oblasti mládežníckeho športu sme vytvorili systém športovej prípravy v rámci siete Útvarov talentovanej mládeže. Po celom Slovensku tak získavame pre šport mnoho talentovaných telesne znevýhodnených detí.

PRÍBEH VYTRVALOSTI - 2. diel

Stovky medailí z ME, MS a PH dokumentujú nezlomnú vôľu a vytrvalosť prekonávať svoje osudy. Za každým členom športových klubov, združených v SZTPŠ, ktorých je dnes aktívnych takmer šesťdesiat, je silný príbeh. A práve ich príbehy ožívajú v spomienkach mnohých z nich...

PRIHLÁSTE SA K ODBERU NOVINIEK

Súhlasim so spracovaním osobných údajov

INFORMÁCIE O ŠPORTOCH

PARTNERI SZTPŠ V PROJEKTE ŠHM 2023

HORE