This is a sample text. You can click on it to edit it inline or open the element options to access additional options for this element.

Oznam o konaní VVZ SZTPŠ 17. júna 2023

VV SZTPŠ na základe platných Stanov zvoláva Volebné valné zhromaždenie SZTPŠ, ktoré sa uskutoční 17.06.2023 od 9,30 hod. v konferenčnej sále hotela NH BRATISLAVA GATE ONE, Ambrušova 4, Bratislava. Sekretariát žiada členské organizácie o zaslanie návrhu delegáta a kandidátov do orgánov SZTPŠ do 01.06.2023. Zároveň pripomíname, že podľa platných Stanov, Čl.3, bod 11 „v prípade nezaplatenia členského poplatku sa riadnemu členovi pozastavuje činnosť a stráca všetky základné práva riadneho člena až do jeho zaplatenia.“ Je preto v záujme členských subjektov, aby si skontrolovali úhradu členského poplatku. V prípade otázok nás kontaktujte - 02/577 897 19, Martina Balcová.

Fitness dni pre pacientov po amputácii

V mene Špecializovanej nemocnice pre ortopedickú protetiku Bratislava, n.o., ktorá má celoslovenskú pôsobnosť a je prednostne zameraná na pacientov s problémami oporno-pohybovej sústavy, si Vás dovoľujeme informovať, že pre amputovaných pacientov organizuje v termíne 3.–7. júla 2023 druhý ročník Fitness dní pre pacientov po amputácii.

OZNAMY SEKRETARIÁTU

Pavel Bílik

Úsek mládeže, rozvoja a vzdelávania
(16.5.2023) Členské organizácie, ktorým bol pre rok 2023 pridelený Štatút CŠČM, už podpísali zmluvy o spolupráci a podpore ÚTM. V zmluve sú v časti VI. stanovené finančné prostriedky na činnosť CŠČM a odmenu športových odborníkov. Refundáciu odmeny športových odborníkov je možné zúčtovať na základe predloženia dokladov realizácie odmeny prijímateľom. Prijímateľ však môže požiadať SZTPŠ aj o priame vyplatenie takejto odmeny formou uzatvorenia dohody o pracovnej činnosti, alebo úhrady faktúry športového odborníka. Na základe písomnej žiadosti prijímateľa je možné položku „Odmena športových odborníkov“ presunúť ako celok, alebo jej pomernú časť, do položky rozpočtu „Činnosť CŠČM“.

Pavel Bílik

Úsek mládeže, rozvoja a vzdelávania
(17.5.2023) V dňoch 16.-17. mája sme všetkých žiadateľov o podporu v rámci Grantovej výzvy SZTPŠ pre rok 2023 informovali e-mailom o tom, či bol ich projekt podporený, alebo nie. S úspešnými žiadateľmi bude následne uzatvorená zmluva o podpore, ktorá im bude v najbližších dňoch zaslaná na podpis. Zoznam podporených subjektov, aj s pridelenou výškou dotácie, bude po spracovaní a podpise zmlúv zverejnený na stránke SZTPŠ.

S PODPOROU

Schválené prostriedky zo štátneho rozpočtu na šport v roku 2023:

954 000,00 EUR

DARUJTE NÁM 2%

SME ZA ČISTÝ ŠPORT

REGISTRÁCIA SZTPŠ

OFICIÁLNY PARTNER

Official partner of Table Tennis Team 2020-2028

ZAUJÍMAVÝ PROJEKT

PRÍBEH VYTRVALOSTI - 1. diel

Dvojdielny dokument dokumentuje vznik a činnosť SZTPŠ. Mapuje začiatky činnosti nadšencov a dobrovoľníkov z rôznych kútov Slovenska, ktorí sa ako amatérski telesne znevýhodnení športovci od rekreačných či rehabilitačných cvičení za tridsaťročie postupne vypracovali na paralympijských víťazov.

SLOVENSKÝ ZVÄZ TELESNE POSTIHNUTÝCH ŠPORTOVCOV

SZTPŠ je významným subjektom spoločenského života a národným športovým zväzom, poslaním ktorého je náročná práca v oblasti športu telesne znevýhodnených na Slovensku. Podporujeme všetky aktivity smerujúce k plnohodnotnému zapojeniu sa ľudí s telesným znevýhodnením do života spoločnosti prostredníctvom športu, pričom združujeme športovcov z členských organizácií po celom Slovensku (v roku 2020 – 59 členských subjektov).

Organizujeme športovú prípravu pre reprezentantov v jednotlivých športových odvetviach, zabezpečujeme ich účasť na významných domácich i medzinárodných športových podujatiach, paralympijských hrách, majstrovstvách sveta a Európy, svetové a Európske poháre nevynímajúc.V oblasti mládežníckeho športu sme vytvorili systém športovej prípravy v rámci siete Útvarov talentovanej mládeže. Po celom Slovensku tak získavame pre šport mnoho talentovaných telesne znevýhodnených detí.

PRÍBEH VYTRVALOSTI - 2. diel

Stovky medailí z ME, MS a PH dokumentujú nezlomnú vôľu a vytrvalosť prekonávať svoje osudy. Za každým členom športových klubov, združených v SZTPŠ, ktorých je dnes aktívnych takmer šesťdesiat, je silný príbeh. A práve ich príbehy ožívajú v spomienkach mnohých z nich...

INFORMÁCIE O ŠPORTOCH

KALENDÁR PODUJATÍ

Events in jún 2023 month year

pondelok utorok streda štvrtok piatok sobota nedeľa
29. mája 2023(1 event)

Cyklistika - SP (Huntsville, Alabama, USA)

26. mája 2023 29. mája 2023

30. mája 2023
31. mája 2023
1. júna 2023
2. júna 2023
3. júna 2023
4. júna 2023
5. júna 2023(1 event)

Šach - MS (SRB)

5. júna 2023 17. júna 2023

6. júna 2023(1 event)

Šach - MS (SRB)

5. júna 2023 17. júna 2023

7. júna 2023(1 event)

Šach - MS (SRB)

5. júna 2023 17. júna 2023

8. júna 2023(2 events)

Šach - MS (SRB)

5. júna 2023 17. júna 2023

Tenis na vozíku - Slovakia Open (Trnava, SVK)

8. júna 2023 11. júna 2023

9. júna 2023(2 events)

Šach - MS (SRB)

5. júna 2023 17. júna 2023

Tenis na vozíku - Slovakia Open (Trnava, SVK)

8. júna 2023 11. júna 2023

10. júna 2023(2 events)

Šach - MS (SRB)

5. júna 2023 17. júna 2023

Tenis na vozíku - Slovakia Open (Trnava, SVK)

8. júna 2023 11. júna 2023

11. júna 2023(2 events)

Šach - MS (SRB)

5. júna 2023 17. júna 2023

Tenis na vozíku - Slovakia Open (Trnava, SVK)

8. júna 2023 11. júna 2023

12. júna 2023(1 event)

Šach - MS (SRB)

5. júna 2023 17. júna 2023

13. júna 2023(1 event)

Šach - MS (SRB)

5. júna 2023 17. júna 2023

14. júna 2023(1 event)

Šach - MS (SRB)

5. júna 2023 17. júna 2023

15. júna 2023(1 event)

Šach - MS (SRB)

5. júna 2023 17. júna 2023

16. júna 2023(1 event)

Šach - MS (SRB)

5. júna 2023 17. júna 2023

17. júna 2023(1 event)

Šach - MS (SRB)

5. júna 2023 17. júna 2023

18. júna 2023
19. júna 2023
20. júna 2023
21. júna 2023
22. júna 2023
23. júna 2023
24. júna 2023
25. júna 2023
26. júna 2023
27. júna 2023
28. júna 2023
29. júna 2023
30. júna 2023
1. júla 2023
2. júla 2023

SLOVAKIA OPEN V TENISE NA VOZÍKU 2023

Trnava, 8.-11. jún 2023

MS V PARALUKOSTREĽBE 2023

Plzeň, 7.-23. júl 2023

EUROPEAN PARA CHAMPIONSHIPS 2023

Rotterdam, 8.-20. august 2023

ME V STOLNOM TENISE 2023

Sheffield, 4.-9. september 2023

HORE