ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O SPOLOČNOSTI

Spoločnosť Triumf ducha, s.r.o. so sídlom Benediktiho 5, 811 05 Bratislava bola založená zakladateľskou listinou spísanou do notárskej zápisnice č. N 194/97, Nz 185/97 dňa 21.10.1997, v zmysle §§ 56-75 a § 105 a nasl. zák.č.513/91 Zb. v znení neskorších predpisov.

Základné imanie spoločnosti 6 640 EUR a jej 100% vlastníkom je Slovenský zväz telesne postihnutých športovcov.

Konateľom spoločnosti je PhDr. Ján Riapoš, PhD., Tehelná 17, 920 01 Hlohovec.

KONATEĽ:

PhDr. Ján Riapoš, PhD.

Tefefón: +421 905 788 436
E-mail: riapos@spv.sk

Sídlo

Benediktiho 5, 811 05 Bratislava I.

E-mail

triumfducha@sztps.sk

Mobil

+421 905 788 436

Identifikačné údaje

IČO: 35735287 | DIČ: 2020229464

HORE