Drezúra pre jazdcov so zdravotným postihnutím sa začala organizovať v 70. rokoch minulého storočia v Anglicku a Škandinávii. Prvé majstrovstvá sveta, súčasťou ktorých bola paradrezúra, sa konali za účasti ôsmich krajín v roku 1987 vo Švédsku. V roku 1991 bola založená medzinárodná federácia tohto nového športu, známa pod skratkou IPEC (The International Paralympic Equestrian Committee). V roku 2006 sa pripojila k dlhšie existujúcej jazdeckej federácii FEI (La Féderation Equestre Internationale) a zaradená do nej bola pod názvom Para-Equestrian ako jeho 8. disciplína. Svoju paralympijskú premiéru mala paradrezúra v Atlante 1996.

V paradrezúre súťažia muži i ženy spoločne v rôznych skupinách postihnutia a to v dvoch drezúrnych disciplínach – v Championships teste a voľnej jazde na hudbu. V tímových súťažiach štartujú traja resp. štyria jazdci. Výkony jazdcov sú posudzované na základe ich prejavu počas jazdy, t. j. schopnosti ovládať svojimi povelmi koňa pri chôdzi, kluse a cvale. Súťažiacim je umožnené používať viaceré pomocné prostriedky.

Kontakt pre záujemcov:

Helena HANKOVÁ (predseda) - h.hankova@gmail.com
Magdaléna POKORNÁ (reprezentačný tréner) - maca.pokorna@gmail.com

Mohlo by Vás zaujímať:

Aby mohol jazdec súťažiť v paradrezúre, musí mať uznané telesné postihnutie, ktoré je trvalé, overiteľné a merateľné. Všetci športovci tak musia prejsť procesom žiadosti o klasifikáciu, ktorú realizuje kvalifikovaný klasifikátor, ktorý hodnotí silu, koordináciu a rozsah pohybu športovca.

Ako výsledok hodnotenia bude jazdec zaradený do jedného z piatich stupňov (I, II, III, IV alebo V), a to nasledovne:

I. stupeň Športovci majú vážne obmedzenia, postihujúce všetky končatiny a trup. Zvyčajne potrebujú na pohyb invalidný vozík, alebo môžu byť schopní aj krátkej nestabilnej chôdze. Trup a rovnováha sú vážne narušené.
II. stupeň Športovci majú buď ťažké poškodenie trupu a minimálne poškodenie horných končatín, alebo stredne ťažké poškodenie trupu, horných a dolných končatín. Väčšina športovcov v tejto triede používa invalidný vozík.
III. stupeň Športovci majú stredne ťažké poškodenie trupu, horných a dolných končatín.. Niektorí športovci v tejto triede môžu používať invalidný vozík.
IV. stupeň Športovci majú ťažké poškodenie alebo nedostatok oboch horných končatín, alebo stredne ťažké poškodenie všetkých štyroch končatín, alebo nízky vzrast. Športovci v IV. stupni sú schopní chodiť a vo všeobecnosti nepotrebujú invalidný vozík.
V. stupeň Športovci majú mierne zhoršenie pohybu, alebo svalovej sily, alebo nedostatok v zmysle jednej končatiny alebo mierny nedostatok v zmysle dvoch končatín.

Najvyššie náklady v paradrezúre sú spojené s koňom, ktorý musí byť vhodný na súťaž a dokáže spolupracovať s jazdcom. Aby mohol jazdec na koňovi sedieť, musí ho osedlať. Potrebuje sedlo, zubadlo, stremeňové remene, podbrušník a uzdečku. Tento šport má jednu z najvyšších mier zranení spomedzi všetkých paralympijských športov. Veľká časť vybavenia je preto vyvinutá s ohľadom na túto skutočnosť. Používa sa suchý zips a gumičky, aby sa náradie a náčinie dokázalo ľahko odtrhnúť a ochrániť jazdca pri páde. Vo vývoji vybavenia sa kladie veľký dôraz na to, aby jazdec po prípadnej strate rovnováhy nezostal v nestabilnej polohe a neťahal ho kôň. Jednou z úprav sediel pre parajazdcov je extra polstrovanie. Okrem sediel môžu para-jazdci používať aj inú formu výstelky.

Pretekári musia mať podľa pravidiel paradrezúry na sebe vhodnú výstroj. Môžu používať špeciálne pomôcky, ale iba v prípade, že takáto pomôcka bola formálne zdokumentovaná a schválená. 

Jazdci sa pri paradrezúre pohybujú v obdĺžniku s rozmermi  20x40 m, pre vyššie súťaže 20x60 m. Orientujú sa v ňom podľa písmen, ktoré im ohraničujú miesto výkonu jednotlivých cvikov, predpísaných v rámci paradrezúrnej úlohy.

Viac informácií o tomto športe nájdete na oficiálnych stránkach medzinárodnej federácie FEI: www.fei.org,

alebo na oficiálnych stránkach Slovenskej jazdeckej federácie SJF: www.sjf.sk

Všetky pravidlá a predpisy týkajúce sa súťaží paradrezúry sú totžné s ostatnými disciplínami FEI. Pravidlá pre paradrezúru vydáva medzinárodná federácia FEI (Fédération Equestre Internationale).

Verzia pravidiel FEI z 1.1.2023 (v anglickom jazyku)

Drezurne_pravidla_sjf_s úpravami 2022 (v slovenskom jazyku)

Registrované športové kluby venujúce sa tomuto športu

Počet: 4
Názov klubu Sídlo Kontakt Športovci Hosťujúci
športovci
Jazdecký klub Dan Club Jablonové 86 Jablonové 900 54 danclub@danclub.sk
0
0
Občianske združenie GALAXIA Osloboditeľov 166 / 108 Spišská Teplica 059 34 ozgalaxiao@azet.sk
0
0
Podpora Paradrezúry Pastierska 6 Stupava 900 31 lukasvladovic@gmail.com
2
0
Športový klub telesne postihnutých športovcov Mladosť Bratislava Istrijská 12 Bratislava 841 07 h.hankova@gmail.com
1
0

Registrovaní športovci

Počet: 3


Paulína Cigániková

Lucia Krivosudská

Lucia Vladovičová
HORE