Biliard vozičkárov je krásny šport, ktorý si od hráča vyžaduje veľkú psychickú odolnosť, taktické myslenie a samozrejme presnú „ruku“ a „oko“. Hrá sa s 15-timi, 10-timi alebo 9-timi guľami na klasickom biliardovom stole, ktorý má šesť jamiek. Stôl, gule, či biliardové palice – tzv. tága sa nijako neodlišujú, ani nie sú pre potreby biliardu vozičkárov upravené. Turnaje sa hrávajú väčšinou na 9 stopových stoloch ( približne 270cm ) s guľami vyrábanými hlavne z fenolovej živice. Tága sú z dvoch častí kvalitného dreva alebo v dnešnej dobe sa už kombinujú aj s karbónovými prvkami. Najdôležitejšou časťou tága je koža na jeho špičke, ktorá je umiestnená na užšom konci. Toto je jediná časť tága, ktorá prichádza do kontaktu s guľou. Pre čo najlepšie trenie medzi kožou a guľou sa na túto časť nanáša vrstva kriedy. Môžete mať tágo za milióny, no pokiaľ nebudete vedieť hrať, veľa vody vo svete biliardu nenamútite. Biliard vozičkárov sa hrá bez rozdielu v pravidlách, ktoré sú rovnaké ako pri biliarde hráčov bez telesného znevýhodnenia. Podmienkou a jedinou odlišnosťou je sed na vozíku, ktorého sedačka je maximálne 68,5cm nad zemou a požiadavka, aby chodidlá neboli v dotyku so zemou, teda nohy musia byť počas hry položené na stúpačkách vozíka. Počiatky biliardu na Slovensku siahajú do roku 2006, keď bývalý predseda Slovenského biliardového zväzu Ladislav Šramek prišiel s myšlienkou, aby tento šport hrávali aj vozíčkari. Od tohto roku sa začali hrávať prvé turnaje na Slovensku a najlepší hráči sa postupne presadzovali aj na medzinárodných turnajoch, či majstrovstvách Európy.

Kontakt pre záujemcov:

Martin Jasenovec (predseda ŠTK) - babicka30@gmail.com

Mohlo by Vás zaujímať:

Biliard môžu hrať všetci hráči, u torých je podľa pravidiel indikovaný určitý druh a stupeň telesného znevýhodnenia.

Za týmto účelom pravidlá uvádzajú definíciu minimálneho postihnutia:

1. Amputácia minimálne nad členkom

2. Pokles svalovej sily minimálne na jednej dolnej končatine a to minimálne o 30%

3. Ťažké problémy s pohyblivosťou porovnateľné s minimálnym kritériom v bodoch 1 a 2

Podmienkou však je, že pri hre musí hráč sedieť na vozíku.

Z pohľadu vybavenia športovým materiálom je tento šport pomerne nenáročný, ak opomenieme samotný invalidný vozík, ktorý je pri hre nevyhnutný. Ten však nemusí byť nijako špeciálne upravený, pre hru sa využíva bežný civilný vozík. Biliardové vybavenie je k dispozícii v každej herni. Hráči vyššej výkonnostnej úrovne však používajú vlastné tága. Cena kvalitnejšieho tága sa môže pohybovať cca v rozmedzí 200-400 €.

Hráva sa v biliardovej herni na biliardovom stole veľkosti 9ft.

Veľkosť  hracej plochy závodný klubový biliard je 284cm x 142cm. Pri umiestnení stola v herni je treba rátať s dostatočne voľným priestorom okolo vonkajšieho rámu stola. Táto vzdialenosť je odporúčana minimálne 150 cm, kvôli dľžke tága a tempovaniu úderu.

Okrem špecifických ustanovení sa hrá podľa platných pravidiel biliardu.

Špecifické ustanovania pravidiel pre biliard vozičkárov:

  1. Hráči musia pri odpale zostať sedieť na poduške alebo sedadle invalidného vozíka. Ak je zadok hráča pri údere na bielu guľu mimo vankúša alebo sedadla, bude to považované za faul.
  2. Nohy sa musia držať v dostatočnej vzdialenosti od podlahy, ak sa chodidlá alebo platničky dotýkajú podlahy pri údere na bielu guľu, bude to považované za faul.
  3. Hráči v triede 1 môžu požiadať rozhodcu o pomoc s opierkami a výstrojom atď.
  4. Pás pod kolená je povolený držať nohy na stupačkách. Popruh nad pásom nie je povolený s výnimkou zdravotných dôvodov.

Registrované športové kluby venujúce sa tomuto športu

Počet: 2
Názov klubu Sídlo Kontakt Športovci Hosťujúci
športovci
Športový Klub Zdravotne Postihnutých - Billiard Wheelchair Team Slovakia Pribinova 8573 / 2B Zvolen 960 01 jozo.hudec@centrum.sk
3
0
Športový klub zdravotne postihnutých Handbike Team Slovakia Veľký Grob 335 Veľký Grob 925 27 shello1963@gmail.com
1
0

Registrovaní športovci

Počet: 5


Radoslav Ďuriš

Jozef Hudec

Martin Jasenovec

Peter Macho

Peter Šelinga
HORE