Testovanie pohybovej zdatnosti TZ detí a mládeže

MOBILNÁ TESTOVACIA JEDNOTKA

Najmodernejším trendom teórie a tvorby metodiky v oblasti overovania pohybovej výkonnosti detí s TZ je v poslednom období rokov 2022-2023 tvorba nového nástroja, ktorým je mobilná testovacia jednotka, ktorú predstavuje mobilný tím so špeciálnym vybavením pre testovanie všeobecnej a špeciálnej pohybovej výkonnosti. Tento mobilný tím je spôsobilý realizovať výjazdy na školy, športové kluby, alebo aj do rodín s TZ dieťaťom, pričom získané výsledky budú zhromažďované v rámci databázového systému DATATALENT. Ten bude na rôznych úrovniach prístupu k dispozícii všetkým odborníkom v športe TZ a tak si budú môcť tréneri, vedúci ÚTM, či športovo-technické komisie jednotlivých športov vyberať vhodných jedincov, talentovaných pre konkrétny druh športu.

Pre orientáciu uvádzame zloženie základnej batérie testov na overenie všeobecnej pohybovej výkonnosti detí s TZ v rámci systému DATATALENT:

  • Skok do diaľky z miesta / modifikácia pre vozičkárov – dynamika štartu na vozíku (využitie Fitro-Dyne)
  • Beh 10 m / jazda na vozíku 10 m
  • Člnkový beh 10 x 5 m / jazda na vozíku  10 x 5 m
  • Hod 2 kg medicymbalom / hod boccia loptou o stenu (využitie Fitro-Dyne)
  • Predklon v sede
  • Dynamometria – test svalovej sily ruky, vrátane jednotlivých prstov ruky
  • Tanierový tapping - test reakčného času a frekvenčnej rýchlosti ruky / prípadne nohy pri športovcoch s vrodenou absenciou, alebo amputáciou horných končatín

Súčasťou zberu dát v rámci mobilnej testovacej jednotky bude aj jednoduché posúdenie zdravotného stavu a úrovne zdravotného postihnutia / obmedzenia.

HORE