Poď hrať basketbal na vozíku

Basketbalový klub AS Trenčín v spolupráci so Slovenským zväzom telesne postihnutých športovcov rozbiehajú projekt „Basketbal na vozíku“, ktorého cieľom je široká prezentácia tohto športu na Slovensku, vrátane náboru nových hráčov a vytvorenia vhodných podmienok pre pravidelnú športovú prípravu a súťaž.

V roku 1944 Ludwig Guttmann upravil v rámci rehabilitačného programu v nemocnici Stoke Mandeville Hospital v Aylesbury pravidlá basketbalu a položil tak prvý základ pre basketbal na vozíku. Približne o dva roky neskôr sa tento šport stal populárnym predovšetkým medzi americkými vojnovými veteránmi z 2. svetovej vojny, ktorý jeho prostredníctvom nielen rehabilitovali, ale našli v ňom aj prostriedok na pravidelné stretnutia. V roku 1948 sa basketbal na vozíku po prvý krát predstavil na medzinárodných hrách v Stoke Mandeville, pričom prvý oficiálny medzinárodný zápas sa odohral na týchto hrách o rok neskôr medzi tímami Veľkej Británie a Holandska. Dôležitým medzníkom v novodobej ére predstavuje rok 1993, keď sa IWBF stala svetovou organizáciou pre basketbal na vozíku s plnou zodpovednosťou za rozvoj tohto športu.

„Slovenský zväz telesne postihnutých športovcov venuje mimoriadnu pozornosť aktivitám, ktoré smerujú k ďalšiemu rozvoju športu telesne znevýhodnených na Slovensku a získavaniu záujmu nových športovcov, predovšetkým z radov talentovanej mládeže. Ako dlhoročný národný člen medzinárodnej federácie basketbalu na vozíku (IWBF) s potešením prijímame sympatickú aktivitu a ponúknutý priestor na spoluprácu s Basketbalovým klubom AS Trenčín, ktorý má nielen záujem, ale aj výrazný potenciál naplniť myšlienky rozvoja tohto krásneho športu v našej členskej základni“ priblížil projekt Pavel Bílik, člen VV SZTPŠ.

„Entuziazmus ľudí okolo BK AS Trenčín, ktorí už dnes veľmi úspešne napĺňajú svoje ambiciózne vízie v oblasti mládežníckeho basketbalu v Trenčíne, nás od prvého stretnutia oslovil. Začala sa odvíjať intenzívna vzájomná komunikácia a podnikli sme prvé kroky k tomu, aby sa tento klub stal nositeľom myšlienky výstavby nového tímu basketbalu na vozíku, zloženého predovšetkým z mladých talentovaných hráčov“.

Za vznikom projektu „Basketbal na kolesách“ stojí pätica zakladateľov BK AS Trenčín Michal Muscka, Andrej Heleš, Jaroslav Vida, Juraj Petrovský a Richard Ďorďai. Práve posledný menovaný nám o tejto myšlienke povedal viac: „Celé to vzniklo celkom spontánne. My v klube sme v mnohých prípadoch spontánni. Veci riešime ako to cítime a toto je presne ten prípad. Celá táto myšlienka ide ruka v ruke aj s našim sloganom – Basketbal máme v srdci. Dnes vieme možno o 5-6 hráčoch, ktorí o tento šport prejavili záujem. Máme k dispozícií prvé špeciálne basketbalové vozíky a pripravujeme úvodný tréningový cyklus nastavený na 1-2 tréningy za mesiac. V tejto súvislosti chcem poďakovať za pomoc klubu basketbalu na vozíku SK Hobit Brno a zároveň Slovenskému zväzu telesne postihnutých športovcov, vďaka ktorému sa podarilo vytvoriť športovo – technickú komisiu a propagovať tento šport v ich širokej členskej základni“.

Prijatie klubu AS Trenčín za člena SZTPŠ je predmetom rokovania výkonného výboru a následne Valného zhromaždenia SZTPŠ v júni tohto roku. Zväz okrem vytvorenia športovo-technickej komisie už tento rok finančne podporí rozvoj tohto športu a bude aktívne spolupracovať pri získavaní nových hráčov.

BK AS Trenčin pripravuje v najbližšej dobe zorganizovať viacero náborových aktivít, aktuálne je plánovaný náborový tréningový zraz, ktorého sa môže zúčastniť ktokoľvek so záujmom o basketbal na vozíku. Zraz sa uskutoční v utorok 6. júna 2023 o 18:00 hod. v ŠH na Sihoti v Trenčíne.

Záujemcovia o tento šport sa však môžu kedykoľvek prihlásiť aj telefonicky na: 0948 224 678 (Richard Ďorďai, BK AS Trenčín), alebo 0905 788 435 (Pavel Bílik, SZTPŠ).

Viac informácií o projekte i basketbale na vozíku nájdete na stránkach www.sztps.sk a www.astrencin.sk/basketbal.

Foto: BK AS Trenčín