Športové hry mládeže 2023 otvorené pre všetkých

Slovenský zväz telesne postihnutých športovcov (SZTPŠ) prichádza s úplne novým formátom športového podujatia, ktoré je určené pre telesne znevýhodnené deti a mládež. Napriek tomu si však svoje schopnosti v jeho rámci môže zmerať každý, kto má o šport záujem. Športových hier mládeže sa tak môže zúčastniť rovnako registrovaný člen SZTPŠ, ako aj ten, kto registráciu ešte nemá a chce sa s našim športom iba zoznámiť. 1. ročník hier, ktorý sa uskutoční v Dolnom Kubíne od 20. do 22. októbra 2023,  už onedlho odštartuje novú tradíciu, pričom tieto sa budú konať každý ďalší rok a vždy na inom mieste Slovenska.

Nultý ročník Športových hier mládeže SZTPŠ sa pokusne uskutočnil už minulý rok v rámci populárneho bezbariérového festivalu Paráda, ktorý organizuje Slovenský paralympijský výbor. Pre ich premiéru v roku 2023 bolo po dohode organizátorov vybrané mesto Dolný Kubín, v ktorom pôsobí veľmi aktívne aj členská organizácia SZTPŠ – MHK Dolný Kubín. Hry sa budú organizovať každý ďalší rok, pričom ich bude postupne hostiť vždy iná členská organizácia. Vznikne tak nielen skvelá príležitosť pre zaujímavé športové zápolenia, ale aj priestor na prezentáciu klubov a združení, ktoré sa na Slovensku športu telesne znevýhodnených už dlhodobo venujú.

Hier sa môže zúčastniť mladý športovec vo veku 8-23 rokov v 3 kategóriách – MLÁDEŽ (do 15 rokov), CHLAPCI 15+ a DIEVČATÁ 15+. Môže na nich štartovať aj starší športovec, ktorý je do 3 rokov po úraze, alebo vzniku telesného znevýhodnenia (kategória ROZVOJ). Navyše ukážok jednotlivých športov a improvizovaných súťaží v nich, sa môže zúčastniť naozaj každý záujemca bez rozdielu veku.

Nultý ročník hier sa uskutočnil v auguste 2022 v rámci festivalu Paráda

Veľkou prednosťou tohto podujatia je otvorený charakter súťaží, čo znamená, že každý sa môže zaregistrovať do súťaže v akomkoľvek ponúkanom športe, bez ohľadu na šport, ktorý vykonáva, alebo má registrovaný ako člen SZTPŠ. Jeden účastník môže súťažiť aj vo viacerých športoch, maximálne však v troch. Podmienkou je, aby jeho štart nekolidoval s časovým harmonogramom ostatných vybraných súťaží.

Slovenský zväz telesne postihnutých športovcov už dlhodobo hľadá formu, ako pravidelne spájať na jednom mieste svojich členov so širokou verejnosťou so záujmom o náš šport. Priestor v rámci hier si tak dokáže nájsť úplne každý, nový záujemcovia, nové subjekty, či organizácie, vrátane škôl, ktoré navštevujú deti s telesným znevýhodnením.

„Našim cieľom je vytvoriť príležitosť pre motivujúcu športovú konfrontáciu všetkých záujemcov o šport telesne znevýhodnených. Veríme, že možnosť súťažiť aj v iných športoch a porovnávať sa s tými najlepšími, bude pre mnohých zaujímavou výzvou. Takéto stretnutia budú príležitosťou aj na iné aktivity, ako odovzdávanie skúseností medzi športovcami, trénermi, funkcionármi, ale aj vzájomné spoznávanie sa, či nadväzovanie nových priateľstiev.““ povedal manažér Úseku mládeže, rozvoja a vzdelávania pri SZTPŠ Pavel Bílik.

Pre rok 2023 sme pre Vás v spolupráci s členskou organizáciou MHK Dolný Kubín vybrali bohatú ponuku športov, do súťaže ktorých sa bude možné zapojiť. Prihlášky do športových súťaží sú tak otvorené v ôsmich športoch – atletika, basketbal na vozíku (streľba na kôš), boccia, hokej na elektrických vozíkoch (hra 2 na 2), lukostreľba, plávanie, stolný tenis a šach. Najlepší v jednotlivých kategóriách budú ocenení a získajú medaile a diplomy.

Všetko podstatné sa záujemcovia môžu dozvedieť v propozíciách. Na hry sa prihlasuje každý účastník individuálne. Prihláška bude dostupná od piatku 8. septembra prostredníctvom elektronického formulára na tejto stránke. Uzávierka prihlášok bude v nedeľu 8. októbra 2023.