Konferencia „Psychológia v športe“ nielen o športovom výkone

Slovenská asociácia športovej psychológie s podporou Slovenského olympijského a športového výboru a Slovenského paralympijského výboru organizuje v piatok 9. júna 2023 piaty ročník konferencie venovanej psychologickým aspektom v športe. Konferencia prebehne v priestoroch Hotela Gate One Bratislava a témou bude okrem iného predovšetkým športový výkon a jeho aspekty.

Aktuality: Sledujte udalosť na našom FACEBOOKu a získajte najaktuálnejšie informácie o konferencii.

Registrácia: Registrovať sa môžete vyplnením formulára na tomto LINKU.

Osobná účasť na konferencii v hoteli Gate One v Bratislave – registrácia bude otvorená do soboty 3. júna alebo do naplnenia kapacity.

Online účasť cez platformu Zoom – registrácia bude otvorená do soboty 3. júna alebo do naplnenia kapacity.

Program a odborní hostia:

David Collins (UK)

Rozvíjanie športovcov – Vylaďovanie rovnováhy medzi nárokmi a podporou

Anastasiya Khomutova (UK)

Viac ako len partnerstvo: Budovanie tímovej súdržnosti v menších tímoch

Kateřina Vejvodová (CZ)

Ako využiť veľké zranenie a vďaka nemu nájsť väčší pokoj, sebadôveru a odhodlanie?

Michala Bednáriková (SK)

Výkon a osobná pohoda: Musíme si vyberať alebo môžeme mať oboje?

Tomáš Gurský (SK)

Dobrá chémia vo vzťahu tréner-športovec: Je viac synergiou osobnostných typov či psychologickým remeslom?

David Gibas (BE)

Hostia panelovej diskusie: Naďa Bendová (SK), Zuzana Žirková (SK), Antonín Barák, st. (CZ)

Poplatok: 59 EUR do 30.4.2023, 69 EUR od 1.5.2023

Úhradu poplatku prosím vykonajte, až po vyplnení prihlášky, na účet  Slovenskej asociácie športovej psychológie vedený v Slovenskej sporiteľni, IBAN: SK88 0900 0000 0051 3514 0783. Do poznámky prosím uveďte ‚vaše meno‘ konferencia 2023.

Poplatok zahŕňa účasť na celom programe (osobne alebo online). V prípade osobnej účasti 2 x občerstvenie počas prestávok a obed.

Prihláška je platná až po zaplatení a prijatí konferenčného poplatku na náš účet. Na základe prijatia platby na náš účet Vám vystavíme faktúru, ktorú dostanete pri regsitrácii v deň konferencie v prípade osobnej účasti. Ak sa budete zúčastňovať online, tak ju dostanete do emailu po konferencii spolu s certifikátom o účasti. Ak sa budete zúčastňovať konferencie online, tak po pripísaní poplatku na náš účet Vám do 5 dní pošleme link na vytvorenie jedinečného prístupu (linku) pre vstup do prostredia zoom konferencie. Počet miest je limitovaný, preto platbu prosím vykonajte bezodkladne.