Konferencia Sport Connections v Bratislave

V mene Slovenského paralympijského výboru pozývame členov Slovenského zväzu telesne postihnutých športovcov, ako aj širokú rodinu športu telesne znevýhodnených na konferenciu SPORT CONNECTIONS, ktorá sa koná v piatok 16. júna 2023 od 9:00 v hoteli Gate One v Bratislave.

 Témy konferencie:

  • Quo vadis slovenský šport
  • Nový zákon o športe a financovanie slovenského športu
  • Športový marketing, televízia a nové príležitosti
  • Prechod paralympijských športov pod národné športové zväzy

Účasť na konferencii je bezplatná.