Oznam o konaní Volebného valného zhromaždenia SZTPŠ 17. júna 2023

Výkonný výbor Slovenského zväzu telesne postihnutých športovcov na základe platných Stanov SZTPŠ zvoláva Volebné valné zhromaždenie SZTPŠ, ktoré sa uskutoční

dňa 17.06.2023 od 9,30 hod. v konferenčnej sále hotela NH BRATISLAVA GATE ONE, Ambrušova 4, Bratislava.

Sekretariát SZTPŠ žiada svojich členov o zaslanie návrhu delegáta a kandidátov do orgánov SZTPŠ za ich športový klub do 01.06.2023. Všetky podrobné informácie ku konaniu valného zhromaždenia nájdete na našej stránke v sekcii Dokumenty / Zverejňovanie / Valné zhromaždenie / 2023.

Zároveň pripomíname, že podľa platných Stanov SZTPŠ, Čl.3, bod 11 „v prípade nezaplatenia členského poplatku sa riadnemu členovi pozastavuje činnosť a stráca všetky základné práva riadneho člena až do jeho zaplatenia.“  Je preto v záujme členských subjektov, aby si skontrolovali úhradu členského poplatku za rok 2023.

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte prosím sekretariát SZTPŠ – 02/577 897 19, Martina Balcová.