V Prešove odohrali už 11. ročník integračného šachového turnaja

V utorok 16. mája 2023 sa v prešovskej bezbariérovej Galérii Abilympiáda uskutočnil pod názvom Šarišská šachová šou, v poradí už 11. ročník otvoreného integračného šachového turnaja zdravotne postihnutých. Tradičný šachový turnaj, poriadaný pod záštitou ZOM Prešov nemá na Slovensku obdobu. Môžu sa ho zúčastniť zdravotne postihnutí šachisti spolu so šachistami bez postihnutia, registrovaní aj neregistrovaní hráči, ženy aj muži bez vekového limitu.

Prítomných srdečne privítal predseda ZOM Prešov Boris Klohna a po ňom dostal slovo predseda ŠTK telesne postihnutých šachistov SR Norbert Boldiš, ktorý informoval o zmenách, ktoré nastali po prechode telesne znevýhodnených šachistov do Slovenského šachového zväzu. Poprial šachistom veľa úspechov, nie len v turnaji. Organizátor a rozhodca turnaja Emil Konkoľ, tak ako aj predchádzajúcich 10. ročníkov, zopakoval pravidla ŠŠŠ. Pripomenul, že 1. ročník ŠŠŠ sa uskutočnil 11.3.2013 a jeho víťazkou sa stala Nikola Konkoľová z Ružomberka. Víťazmi ďalších ročníkov boli Prešovčania Jakub Kovaľ, Vladimír Jacko st., Pavol Cisárik, Milan Marvanyi, piaty ročník vyhral Bratislavčan Milan Pacher a siedmy Ružomberčan Radoslav Chilla. Víťazom posledného ročníka bol Prešovčan Daniel Petruš.

O víťazstvo sa hralo nielen v hlavnom turnaji, ale boli odmenení aj najlepší hráči v kategóriách vozičkári, ženy, ZŤP, seniori, študenti a ostatní. Celkom sa turnaja zúčastnilo 23 šachistov, 15 so zdravotným znevýhodnením, z toho 7 vozičkárov. Tohto roku sa stal jeho víťazom Juraj Zavarský pred Dominikom Nandrážim a Daňom Petrušom.

Ďalšie poradie: Ján Duraj, Ján Sliačan, Peter Bodo, Milan Marvanyi, Štefan Kristián, Erika Kostová, Michal Sleziak, Peter Jambor, Richard Marcin, Boris Klohna, Norbert Boldiš, Ján Puchein, Marián Klimčo, Milan Klapač, Samuel Baďo, Gabriela Bušová, Martin Januvka, Alex Mahút, Milan Kozár. V kategórii vozičkári boli najlepší Peter Bodo, Štefan Kristián, Erika Kostová. Tá bola na turnaji vyhodnotená aj ako najúspešnejšia žena. Kategórie ZŤP a Seniori vyhral Juraj Závarský. Najlepší študent bol Daňo Petruš a kategóriu „ostatný“ vyhral Ján Sliačan.

Zdroj a foto: www.zompresov.sk