Predstavenie nového športu aj s medzinárodnou účasťou

  Pri občianskom združení s názvom “Slovenské združenie CP futbalu“, ktoré je členskou organizáciou SZTPŠ, sa začína rodiť nový šport, ktorý má určite veľký potenciál nadchnúť športovcov s telesným znevýhodnením po celom Slovensku. Hlavným cieľom tohto združenia je rozvíjať a podporovať záujmy športovcov s mozgovou obrnou prostredníctvom futbalu. Slovenské združenie CP futbalu je hrdým členom medzinárodnej federácie parafutbalu, čo mu poskytuje možnosť spolupracovať s podobnými organizáciami v iných krajinách a rozvíjať športové a sociálne aktivity športovcov.

Organizácia Slovenské združenie CP futbalu sa venuje organizovaniu tréningov, turnajov a súťaží pre tých, ktorí by inak mali v oblasti športu obmedzené možnosti. Svojimi aktivitami chce motivovať a inšpirovať športovcov k rozvoju svojich schopností, sebavedomia a tímovej spolupráce. Futbal môže byť nielen zábavným športom, ale aj prostriedkom na posilnenie sociálnych väzieb a integráciu športovcov s mozgovou obrnou do širšej spoločnosti.

V súčasnosti je združenie v procese organizácie viacerých podujatí, ako sú napríklad kempy, medzinárodné turnaje a školenia pre trénerov s celoslovenskou pôsobnosťou.

Preto srdečne pozýva všetkých záujemcov, ktorí by chceli hrať futbal, na otvorený výber hráčov zo Slovenska. Tento sa uskutoční v dňoch od 17. do 19. mája 2024  od 10:00 do 17:00 na futbalovom ihrisku v meste Bytča. Výber bude prebiehať za asistencie zástupcov medzinárodnej federácie CP futbalu z Veľkej Británie a Nemecka – pánom Samom Turnerom, výkonným riaditeľom IFCPF a Reném Jurrisom . Zároveň budú pripravovať budúcich trénerov vo forme prednášok a praktických cvičení.

 Pre bližšie informácie, prosím kontaktujte:

PaedDr. Mário Marčan, predseda a zakladateľ občianskeho združenia “Slovenské združenie CP futbalu “

Tel: +421 948 391291, e-mail: slovakcpfootball@gmail.com