Chceme pre šport nadchnúť ďalšiu generáciu budúcich reprezentantov

Ako manažérka riadenia projektov a činností sekretariátu pôsobila v Slovenskom zväze telesne postihnutých športovcov 14 rokov. Od jesene 2023 je jeho výkonnou riaditeľkou. A hoci má v tíme aj služobne starších členov vedenia organizácie, veľmi dobre pozná jej špecifiká. Vďaka ich spoločnej práci nosia naši telesne znevýhodnení športovci medaily z najvýznamnejších svetových podujatí a vytvárajú sa podmienky pre výchovu ich nasledovníkov. O tom, čo všetko obsahuje práca pre SZTPŠ, a hlavne o tom, čo zväz čaká v novom roku, sme sa rozprávali s Martinou Balcovou.

Šport zdravotne znevýhodnených má na Slovensku dlhú a na medaily bohatú históriu, a to aj vďaka tomu, že disponuje profesionálnymi organizačnými štruktúrami. Kde sa v nich nachádza Slovenský zväz telesne postihnutých športovcov?

Na samom vrchu organizačnej pyramídy je Slovenský paralympijský výbor (SPV) a plní rovnaké funkcie ako Slovenský olympijský a športový výbor (SOŠV) v športe zdravých. Rozdiel je však v tom, že zatiaľ čo SOŠV združuje národné zväzy zamerané na jednotlivé športy, SPV zastrešuje zväzy podľa typu znevýhodnenia. Patrí tak podeň Slovenský zväz športovcov s mentálnym postihnutím, Slovenská asociácia zrakovo postihnutých športovcov a aj my – Slovenský zväz telesne postihnutých športovcov. Najnovší medzinárodný trend však smeruje k zmene takejto organizačnej štruktúry, a tak sa súčasťou SPV stávajú aj národné športové zväzy zdravých športovcov, v ktorých už pôsobia aj znevýhodnení športovci. Čerstvým príkladom môže byť napríklad golf či veslovanie.

Manažment športového zväzu, v ktorom športujú znevýhodnení športovci, je výrazne odlišný od manažmentu športového zväzu zdravých. Ako na novinky reagujú jednotlivé zväzy a naši športovci so zdravotným znevýhodnením?

Chýba koncepčné riadenie takejto vážnej zmeny, nestačí iba rozhodnutie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Mnohé národné zväzy na to neboli a nie sú pripravené a narážajú na špecifiká športov pre telesne znevýhodnených. Naši kolegovia zo zdravých zväzov už aj v praxi zistili, že je veľký rozdiel už len v takých „detailoch“, ako prepravovať na preteky vozičkárov, alebo nájsť pre nich v mieste konania bezbariérové ubytovanie.  Ani pre samotných športovcov nie je ľahké meniť prostredie, v ktorom fungovali viac ako tridsať rokov.

Praktickým dôsledkom týchto zmien pre Slovenský zväz telesne postihnutých športovcov je postupný odchod športov z jeho radov. Čo s tým plánujete robiť?

Budeme musieť hľadať nové vízie. Som presvedčená, že naším poslaním by aj naďalej mala zostať podpora aktivít na plnohodnotné zapojenie ľudí a mládeže s telesným znevýhodnením do života prostredníctvom športu. Budúcnosť SZTPŠ tak vidím predovšetkým vo vyhľadávaní mladých nádejných talentov. Disponujeme dlhoročnými skúsenosťami, kompetentnými pracovníkmi a trénermi. Napokon, ak sa pozrieme na zisky medailí predovšetkým na letných paralympijských hrách. Sú to práve telesne znevýhodnení športovci zo SZTPŠ, ktorí ich vybojovali. Chceme ďalšej generácii budúcich slovenských reprezentantov ukazovať krásu športu a nadchnúť ich preň.

Náročný rok 2023 strieda rok paralympijský

Množstvo našich medailistov, od bocciistov cez lukostrelcov až po stolných tenistov, dokazuje, že túto úlohu SZTPŠ napĺňa vynikajúco. Ako sa vám darí hľadať nové športové talenty a pracovať s nimi?

Naozaj musíme talentované deti s telesným znevýhodnením najprv nájsť, osloviť a pre šport získať.  Potom prísť s plánom, ako ho zapojiť do tréningového procesu. Preto sme veľmi radi, že Slovenský paralympijský výbor už roky organizuje prvý bezbariérový festival Paráda a od roku 2023 aj župné paralympiády. Presne to sú podujatia, ktorých sa aj my pravidelne zúčastňujeme, aby sme aj rodičom  a aj deťom poskytovali informácie o možnostiach, ako športovať. Do systému riadenia mládežníckeho športu sme preto v tomto roku zaradili nový prvok – Centrum podpory začínajúcich športovcov. Ide o myšlienku nášho manažéra úseku mládeže, rozvoja a vzdelávania Pavla Bílika. Podrobnosti o náplni tohto centra spolu s ostatnými formami podpory útvarov talentovanej mládeže nájdete TU.

Hovoria vaše skúsenosti aj o príbehoch, keď ako motivačný podnet zaúčinkoval úspech konkrétneho športovca? Od zisku prvej zlatej medaily v boccii v roku 2016 na paralympiáde v Riu de Janeiro sa hrdinami pre najmladšiu generáciu stali Michaela Balcová a Samuel Andrejčík. Obracajú sa na vás rodičia detí s hendikepom, aby sa poradili, aký šport by bol pre ne vhodný?

Áno, takéto žiadosti dostávame pomerne často. Kontaktoval nás napríklad otec chlapca zo Žiliny s tým, že má záujem o atletiku. Kolega za rodinou vycestoval aj s takzvanou mobilnou testovacou jednotkou, aby s jej pomocou overil chlapcovu pohybovú výkonnosť. Potom nasledovalo stretnutie s trénerom konkrétneho športu. Skúsený tréner už dokáže veľmi rýchlo zistiť, či má dieťa na daný šport naozaj potenciál alebo mu odporučí iný.

V roku 2023 ste prvýkrát zorganizovali Športové hry mládeže, na ktorých si telesne znevýhodnená mládež mohla zmerať sily v priamej športovej konfrontácii. Budú sa konať aj tento rok?

Prvý ročník mal mimoriadny úspech a veľký ohlas v našom hnutí. Tento rok máme ambíciu otvoriť preteky v rámci spolupráce krajín V4, a tak by naši športovci mohli súťažiť aj so súpermi z Maďarska, Poľska a Českej republiky. Financie na zorganizovanie takéhoto podujatia sa nezískavajú ľahko. Pri štarte Športových hier mládeže nám veľmi pomohli predovšetkým partneri zo súkromnej sféry, veríme, že nás podporia aj tento rok.

Minulý rok bol pre SZTPŠ mimoriadne bohatý na športové udalosti, ale zväz ovplyvňuje aj menej viditeľné, no zásadné trendy napríklad vo financovaní športu zdravotne znevýhodnených. Čo považujete za to najdôležitejšie?

Naozaj to bol po všetkých stránkach náročný rok. Dokazuje to aj fakt, že sa v jeho priebehu na pozícii rezortného ministra postupne vystriedali traja ľudia. Medzi zásadné aktivity SZTPŠ v roku 2023 patrí napríklad medzirezortné pripomienkovanie Zákona o športe alebo pripomienkovanie kritérií pre zaraďovanie športovcov do Top tímu. Zorganizovali sme medzinárodné podujatie Slovakia Open v tenise na vozíku. Na podujatí World Abilitysport Games v Thajsku, zameranom na telesne znevýhodnených športovcov, sme získali dvadsať medailí a v rebríčku 43 krajín sa Slovensko umiestnilo na jedenástom mieste. Máme nový web, aktívne komunikujeme na sociálnych sieťach a prostredníctvom newslettera oslovujeme viac ako 700 členov nášho zväzu. Nosným projektom roku 2023 bol určite prvý ročník Športových hier mládeže a veríme, že sme založili projekt, ktorý čaká dlhé a úspešné fungovanie.

Na prelome augusta a septembra sa v Paríži uskutočnia letné paralympijské hry. Znamená to, že práve tie budú kľúčovou aktivitou SZTPŠ v roku 2024?

Všetka naša práca smeruje k tomu, aby sme na nich mali čo najväčšie zastúpenie telesne znevýhodnených športovcov. Budeme sa snažiť vytvoriť im čo najlepšie podmienky na tréningy a prípravu, aby na kvalifikačných turnajoch získavali body potrebné na účasť. V súvislosti s pripravovaným vznikom nového ministerstva cestovného ruchu a športu očakávame sériu dôležitých rokovaní aj o postavení športu zdravotne znevýhodnených. Pripravujeme tiež grantové výzvy, do ktorých sa budú môcť zapojiť naše kluby so svojimi projektmi a už dnes sa tešíme na organizáciu ďalšieho ročníka Športových hier mládeže, ktoré sa uskutočnia na jeseň. Čaká nás teda mimoriadne náročný rok, ale to je pre nás tá najlepšia motivácia.

Foto: archív SZTPŠ

Rozhovor pripravila Eva Bacigalová