Už onedlho štartujú Športové hry mládeže SZTPŠ 2023

Už len niečo vyše dvoch týždňov nás delí od štartu 1. ročníka Športových hier mládeže Slovenského zväzu telesne postihnutých športovcov, ktoré sa uskutočnia v Dolnom Kubíne v termíne od 20. do 22. októbra 2023. Na Orave sa tak začnú už onedlho písať prvé riadky významnej a nesporne užitočnej tradície, nakoľko SZTPŠ plánuje hry usporadúvať  každý  rok a vždy na inom mieste Slovenska.

Na začiatku bola myšlienka dostať sa čo najbližšie k členskej základni zväzu, pre budúcnosť ktorej je rozvoj športu a podpora mladých a začínajúcich športovcov absolútne strategickou agendou. Projekt hier úzko korešponduje aj so snahami medzinárodnej organizácie World Abilitysport (WAS), ktorej je SZTPŠ riadnym členom. Táto medzinárodná organizácia, zastupujúca všetkých športovcov s telesným znevýhodnením, každoročne organizuje svoje svetové hry. Ich koncept je veľmi podobný a spája v sebe, rovnako ako naše hry, prvky vrcholového športu s prvkami športu mládeže a rozvoja. A tak na Svetových hrách World Abilitysport nie je vôbec žiadnou výnimkou, keď sa na štartovej listine vedľa seba ocitne paralympijský víťaz s mladým začínajúcim športovcom, ktorý ho vníma ako svoj najväčší športový vzor. Veľmi podobným smerom sú orientované aj naše snahy, keď v rámci Športových hier mládeže SZTPŠ chceme už od začiatku spájať výkonnostný šport s jeho rozvojom a dávať príležitosť predovšetkým mladým a začínajúcim športovcom. Najlepší z nich môžu v budúcom období reprezentovať Slovensko aj na spomínaných svetových hrách WAS, čo je určite pre nejedného z nich obrovskou motiváciou.

Nultý ročník Športových hier mládeže SZTPŠ sa uskutočnil už minulý rok v rámci populárneho bezbariérového festivalu Paráda, ktorý organizuje Slovenský paralympijský výbor. Poskytol nám orientáciu v možnostiach zabezpečenia priebehu súťaží v ťažiskových športoch, ale aj cenné skúsenosti pri komunikácii účasti športovcov s telesným znevýhodnením na takomto veľkom podujatí. Vychádzajúc z týchto poznatkov sme pre premiéru hier v roku 2023 zvolili mesto Dolný Kubín, v ktorom veľmi aktívne pôsobí členská organizácia SZTPŠ – MHK Dolný Kubín. Oravská metropola vďaka zapálenosti funkcionárov klubu i predstaviteľov vedenia mesta doslova dýcha paralympijským športom. Náš šport nielenže dlhodobo podporujú, ale podnikajú aj veľmi dôležité kroky k budovaniu športovej infraštruktúry a zázemia, vhodného pre takéto aktivity. Ideálne rozmiestnenie športovísk, malé vzdialenosti medzi nimi i ponuka výdatnej pomoci pri organizácii zo strany klubu a mesta, boli rozhodujúcimi faktormi, ktoré výber miesta konania 1. ročníka hier ovplyvnili.

Dolný Kubín má preto všetky predpoklady uspieť a nastaviť tak veľmi slušný štandard zabezpečenia takéhoto podujatia. To bude silnou inšpiráciou pre ďalších organizátorov, nakoľko SZTPŠ plánuje organizovať hry každý ďalší rok. Snahou pritom bude hľadať pre ich usporiadanie vždy iné mesto Slovenska a vytvárať tak príležitosti na popularizáciu športu telesne znevýhodnených i prezentáciu ďalších členských organizácií SZTPŠ. Veríme, že do ďalších rokov pribudne v podobe hier nová tradícia, poskytujúca športovcom s telesným znevýhodnením nielen možnosti na zaujímavé športové zápolenia, ale aj priestor pre nové priateľstvá, výmenu skúsenosti a prezentáciu nášho športu smerom k širokej verejnosti.

Pre jednotlivé súťaže boli vybrané športoviská, spĺňajúce požiadavky organizačného výboru hier. Športy boccia a šach budú prebiehať na ZŠ Martina Kukučina. Neďaleko školy je vynovený atletický štadión, kde sa uskutočnia súťaže atletiky a krytá plaváreň, ktorá privíta telesne znevýhodnených plavcov v šiestich plaveckých disciplínach. Rozsiahla trávnatá plocha vedľa zimného štadióna je ideálnym miestom pre súťaž lukostrelcov a na niekoľko desiatok metrov vzdialenej SOŠ obchodu a služieb sa predstavia stolní tenisti. Výpočet športovísk uzatvára ZŠ Janka Matušku, na ktorej prebehnú súťaže v hokeji na elektrických vozíkoch a basketbale na vozíku. Otvorenie hier je plánované na piatok 20. októbra, kedy sa v Hoteli Park uskutoční v podvečerných hodinách za účasti predstaviteľov zväzu, mesta i klubu MHK Dolný Kubín úvodný ceremoniál. Na recepcii hotela bude už od poobedia prebiehať registrácia prihlásených účastníkov, ktorá potrvá až do obeda nasledujúceho dňa. Súťaže prebiehajú v sobotu i nedeľu, pričom medailový ceremoniál tých, ktoré budú poznať svojich víťazov už v sobotu, sa uskutoční opäť v podvečerných hodinách v Hoteli Park. Program hier uzatvoria v nedeľu doobeda súťaže v atletike, boccii a lukostreľbe. Všetky športoviská sú prístupné širokej verejnosti, ktorá môže telesne znevýhodnených športovcov nielen povzbudiť v zaujímavých zápoleniach, ale aj zúčastniť sa ukážok vybraných športov počas prestávok v súťažnom programe.

 „Slovenský zväz telesne postihnutých športovcov už dlhodobo hľadá vhodnú formu na to, ako prostredníctvom športu a zaujímavej športovej súťaže pravidelne spájať svojich členov na jednom mieste. Sme presvedčení, že športové hry mládeže vytvárajú pre takýto zámer ideálny priestor. Našou snahou do budúceho obdobia bude čo najviac tento priestor otvoriť pre všetkých športovcov s telesným znevýhodnením tak, aby sme sa priblížili formátu svetových hier organizácie WAS, ktorej sme členom. Veľmi si prajem, aby si na hry našli cestu nielen aktívni športovci, ale aj noví záujemcovia o náš šport, ktorí možno ešte váhajú, alebo so športom iba začínajú. Našim cieľom je vytvoriť pre nich príležitosť pre motivujúcu športovú konfrontáciu, ktorá ich definitívne pritiahne k športovaniu a snahe približovať sa k stále vyšším métam v športe i živote. Veríme, že možnosť súťažiť a porovnávať sa s tými najlepšími, bude pre mnohých zaujímavou výzvou. Veľmi ďakujem všetkým, ktorí umožnili a zaslúžili sa o zrod novej hodnotnej tradície a pevne verím, že snaha celého organizačného výboru 1. ročníka hier v Dolnom Kubíne bude korunovaná úspechom“ povedal o hlavných cieľoch projektu a ambíciách organizačného výboru manažér Úseku mládeže, rozvoja a vzdelávania pri SZTPŠ Pavel Bílik.

Na Športové hry mládeže sa prihlasuje každý účastník individuálne. Prihláška je spolu s propozíciami podujatia dostupná na stránke www.sztps.sk v sekcii „Mládež / Športové hry mládeže“. Prihlasovanie prebieha od 8. septembra až do uzávierky prihlášok 8. októbra 2023.  Počas hier bude na stránke SZTPŠ k dispozícii výsledkový servis, stručné hodnotenia priebehu súťaží i zaujímavé rozhovory s ich účastníkmi.

Zaželajme 1. ročníku Športových hier mládeže v Dolnom Kubíne úspech, radosť a vášeň v očiach všetkých ich účastníkov. Nech sa stanú miestom ďalších dôležitých športových i ľudských začiatkov pre ľudí, ktorí v športe a hnutí telesne znevýhodnených športovcov našli cestu k novému naplneniu svojich snáh o aktívny život a začlenenie sa do spoločnosti.

Foto: archív SPV a SZTPŠ